2022-12-15 Czterosemestralne studia dla licencjatów na kierunku Fizyka Techniczna

Uchwałą nr 104/2022 Senat AGH w dniu 30 listopada ustalił program czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Fizyka Techniczna w ramach studiów stacjonarnych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pierwszy semestr tych studiów stanowi semestr wyrównawczy, dedykowany jest dla absolwentów studiów licencjackich i pozwala im na uzyskanie efektów uczenia w zakresie kompetencji inżynierskich.

Plan tego semestru dostępny jest tutaj na stronach 2-3 i 7-8.

Pierwsza rekrutacja na te studia odbędzie się latem 2023 roku.

2022-12-08 Nowy kierunek studiów: Computer Physics

Uchwałą nr 95/2022 Senat AGH w dniu 30 listopada ustalił program na nowym kierunku studiów Computer Physics. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej będzie odpowiadał za kształcenie na tym kierunku prowadzonym w całości w języku angielskim. Plan studiów oraz kierunkowe efekty uczenia dostępnę są tutaj

Kierunek jest ofertą dla grupy maturzystów, pozwalającej im wybrać w czasie studiów dalszą ścieżkę rozwoju w kierunku fizyki lub informatyki. Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym wskazują, że na rynku pracy szczególnie poszukiwani są programiści mający kompetencje z innej dziedziny wiedzy niż sama informatyka. Ten dodatkowy zasób wiedzy (z fizyki) proponowany kierunek im dostarczy.

Pierwsza rekrutacją na studia na tym kierunku planowana jest na rok adakemicki 2023/24. Wydział oferuje na tym kierunku 24 miejsca.

2023-01-26 Najlepiej oceniani nauczyciele z WFiIS

Przedstawiciele kierownictwa Uczelni wystosowali listy gratulacyjne do najlepiej ocenianych przez studentów nauczycieli akademickich. Wśród wyróżnionych za semestr letni 2021/22 znaleźli się pracownicy Wydziału:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny;
 • prof. dr hab. Piotr Bożek;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.

Oprócz średniego wyniku oceny z ankiet studenckich, wśród kryteriów wyróżnienia znalazły się: stuprocentowa zgodność z regulaminem studiów; stuprocentowa zgodność z sylabusem prowadzonego przedmiotu; wskaźnik responsywności powyżej wydziałowej średniej i co najmniej dziesięcioosobowa statystyka.

 

Przypominamy, że w poprzednich semetrach wyróżnienia otrzymali:

 • za semestr zimowy 2021/22:
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol;
 • dr hab. Renata Szymańska, prof. AGH;
 • za semestr letni 2020/21:
 • dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!