2022-09-19 Zawieszenie zajęć dydaktycznych 3 października 2022

W związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 22/23 zajęcia dydaktyczne dla studentów WFiIS będą zawieszone:

  • przez cały dzień - dla studentów 1. roku studiów 1. stopnia;
  • do godz. 14:00 - dla pozostałych studentów.

2022-08-10 Wysoka pozycja "nauk fizycznych" na AGH w rankingu szanghajskim

Poznaliśmy wyniki najnowszego Rankingu Szanghajskiego z uwzględnieniem dyscyplin naukowych (GRAS,  Global Ranking of Academic Subjects).

Ranking w zakresie nauk fizycznych uwzględnia 500 najwyżej lokowanych uniwersytetów. Na liście znalazło się tylko pięć polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski w pierwszej setce, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Warszawska w setce trzeciej, a Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Zielonogórski w setce czwartej.

Pełne zestawienie tegorocznego rankingu dostępne jest pod adresem https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0102. Na pierwszym miejscu MIT przed Princeton University oraz Uniwersytetem Stanforda. Nie możemy obiecać, że fizyka na AGH wyprze z pierwszej trójki w przyszłym roku którykolwiek z nich, choć będziemy się o to starać.

2022-07-28 Kategoria A+ dla nauk fizycznych na AGH

Zakończono ocenę jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Z dumą informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dyscyplina ''nauki fizyczne'' na AGH uzyskała najwyższą kategorię jakości badań naukowych A+


Do ubiegania się o kategorię A+ uprawnione były jednostki z góry rankingu, którym wcześniej przyznano kategorię A, za wysoki poziom publikacji, realizacji projektów badawczych, umów z przemysłem oraz
znaczenie działalności badawczej dla otoczenia społeczno-gospodarczego.


Zgodnie z rozporządzeniem kategoria A+ przysługuje jednostkom badawczym,  których prace  mają najwyższe znaczenie dla nauki, rozwoju cywilizacyjnego, są najczęściej cytowane oraz reprezentują poziom zbliżony do wiodących europejskich ośrodków naukowych. Dyscyplina "nauki fizyczne" reprezentowana jest na AGH w ok. 90% przez Pracowników naszego Wydziału. Wydział uzyskał kategorię A+ po jej wprowadzeniu do skali ocen w 2013 roku jako pierwszy wydział AGH i utrzymał ją w roku 2017.

 

2022-07-27 XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

W dniach od 30 września do 2 października 2022 roku, na naszym Wydziale, odbędzie się XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, który organizowany jest cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM) im. Cezarego Pawłowskiego, we współpracy z najlepszymi krajowymi ośrodkami klinicznymi i naukowymi.

Celem Kongresu będzie przedstawienie oraz wymiana najnowszej wiedzy i dokonań oraz wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju fizyki medycznej, a w szczególności nowych metod i technik diagnostycznych oraz terapeutycznych. Wydarzenie będzie również okazją do nawiązania współpracy i budowania relacji pomiędzy ośrodkami naukowymi i akademickimi z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również pozwoli studentom, doktorantom i uczestnikom specjalizacji z dziedziny fizyki medycznej na czerpanie specjalistycznej wiedzy w ww. zakresie. Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia z zakresu radioterapii (w tym terapii protonowej), obrazowania medycznego, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej, teranostyki, biosygnałów i nanotechnologii.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia: indico.ifj.edu.pl/event/785/

 

2022-07-07 Najlepiej oceniani nauczyciele z WFiIS

Władze Uczelni wystosowały listy gratulacyjne do najlepiej ocenianych przez studentów nauczycieli akademickich. Wśród wyróżnionych za semestr zimowy 2021/22 znaleźli się pracownicy Wydziału:

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski;
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol;
  • dr hab. Renata Szymańska, prof. AGH.

Oprócz średniego wyniku oceny z ankiet studenckich, wśród kryteriów wyróżnienia znalazły się: stuprocentowa zgodność z regulaminem studiów; stuprocentowa zgodność z sylabusem prowadzonego przedmiotu; wskaźnik responsywności powyżej wydziałowej średniej i co najmniej dziesięcioosobowa statystyka. 

Wyróżnienia za semestr letni 2020/21 otrzymali:

  • dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH;
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol;
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

2021-11-05 Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału

Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału jest nadal dostępna pod adresem: