2022-07-07 Najlepiej oceniani nauczyciele z WFiIS

Władze Uczelni wystosowały listy gratulacyjne do najlepiej ocenianych przez studentów nauczycieli akademickich. Wśród wyróżnionych za semestr zimowy 2021/22 znaleźli się pracownicy Wydziału:

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski;
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol;
  • dr hab. Renata Szymańska, prof. AGH.

Oprócz średniego wyniku oceny z ankiet studenckich, wśród kryteriów wyróżnienia znalazły się: stuprocentowa zgodność z regulaminem studiów; stuprocentowa zgodność z sylabusem prowadzonego przedmiotu; wskaźnik responsywności powyżej wydziałowej średniej i co najmniej dziesięcioosobowa statystyka. 

Wyróżnienia za semestr letni 2020/21 otrzymali:

  • dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH;
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol;
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

2022-06-22 Fizyka Techniczna na pierwszym miejscu rankingu Perspektywy 2022

 

Fizyka Techniczna, prowadzona na naszym Wydziale, zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022.

Dzisiaj ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, który uwzględnia kierunki studiów prowadzone przez polskie uczelnie. Przy tworzeniu rankingu znaczenie mają: prestiż uczelni, losy absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny (akredytacje oraz wyniki maturalne przyjmowanych na studia), potencjał naukowy (publikacje nauczycieli akademickich prowadzących kierunek w górnych 10% prestiżowych czasopism, cytowania) oraz umiędzynarodowienie.

Fizyka Techniczna nieprzerwanie, od czterech lat, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu studiów inżynierskich 

Pełna lista rankingowa znajduje się tutaj: https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/

2022-05-17 Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School

Szkoła Letnia - Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School - odbędzie się w formie ONLINE w dniach 11-29 lipca 2022. Ma ona na celu uzupełnienie edukacji i jest specjalnie skierowana do studentów fizyki i informatyki stosowanej zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Szkoła może być doskonałą okazją dla studentów myślących o rozpoczęciu badań w dziedzinie fizyki eksperymentalnej i komputerowej. Program Szkoły łączy w sobie uczestnictwo w szeregu wysokiej jakości wykładów i realizację indywidualnych projektów nadzorowanych przez wysoce kwalifikowanych wykładowców, którzy prowadzą badania naukowe we współpracy z renomowanymi zespołami międzynarodowymi.

Wszystkie wykłady będą wygłaszane online w pierwszym tygodniu Szkoły. W tym samym okresie będą zarezerwowane wydzielone przedziały czasowe na dyskusje z wykładowcami. Pozostała część Szkoły będzie poświęcona pracy nad indywidualnymi projektami. Każdy projekt będzie realizowany przez jedną osobę lub zespół składający się z dwóch studentów. Wszystkich studentów zapraszamy do zaprezentowania i omówienia swojej pracy podczas Sesji Seminaryjnych na zakończenie Szkoły. Wszystkie wykłady, dyskusje i prezentacje będą prowadzone w języku polskim.

Szczegóły dotyczące tematyki wykładów oraz zajęć praktycznych oraz formularz rejestracyjny dostępne są ze strony Szkoły <http://summer.fis.agh.edu.pl/> oraz w systemie indico <https://indico.fis.agh.edu.pl/event/128/registrations/13/>.

2021-11-05 Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału

Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału jest nadal dostępna pod adresem: