2022-01-05 Stypendia Fundacji ABB

Fundacja ABB im. Juergena Dormanna wraz z AGH organizują czternastą edycję naboru wniosków do konkursu dla wyróżniających się wynikami w nauce studentów pierwszego roku. Wnioski będzie można składać na skrzynkę pocztową dziekanatu wydziału <dziekanat@fis.agh.edu.pl> od 14 do 31 marca 2022.

O stypendium mogą ubiegać studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy po pierwszym semestrze uzyskają średnią powyżej 4,0 i których dochód brutto na członka rodziny nie przekracza 2200 zł miesięcznie.

Formularze zgłoszeniowe (wraz z załącznikami) dostępne są do pobrania tutaj.

2021-11-05 Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału

Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału jest nadal dostępna pod adresem: