Kierownictwo Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Matusiak

Dyrektor Administracyjny
mgr inż. Beata Ryczek

Zakresy odpowiedzialności Prodziekanów i Dyrektora Administracyjnego

 

Poczet dziekanów i prodziekanów Wydziału

 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

  • dr hab. Tomasz Ślęzak
  • dr hab. inż. Krzysztof Malarz
  • dr inż. Katarzyna Matusiak


 • prof. dr hab. Janusz Wolny

  • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
  • dr hab. inż. Krzysztof Malarz
  • dr inż. Paweł Armatys


 • prof. dr hab. Janusz Wolny

  • dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
  • dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski / dr hab. Łukasz Gondek
  • dr inż. Paweł Armatys


 • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

  • prof. dr hab. inż. Marek Przybylski / prof. dr hab. Janusz Wolny
  • dr hab. Andrzej Lenda
  • dr inż. Krzysztof Malarz


 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
  • dr hab. Andrzej Lenda
  • dr inż. Krzysztof Malarz


 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny


 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń

  • dr hab. inż. Zbignew Kąkol
  • dr hab. Janusz Wolny


 • prof. dr hab. Danuta Kisielewska

  • dr hab. Janusz Wolny
  • dr hab. Andrzej Lenda


 • prof. dr hab. Danuta Kisielewska

  • prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz
  • dr hab. Andrzej Lenda


 • prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański

  • dr hab. Kazimierz Jeleń
  • dr hab. inż. Andrzej Kreft

Kierownicy i dyrektorzy jednostek z których wyewoluował Wydział

 • prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański
 • prof. dr hab. Karol Krop
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki
 • prof. dr hab. Ludwik Górski (∗1924)
 • prof. dr Ludwik Kozłowski (∗1907, +1994)
 • prof. dr Leopold Jurkiewicz (∗1906, +1966)
 • prof. dr Marian Mięsowicz (∗1907, +1992)
 • prof. dr Mieczysław Jeżewski (∗1890, +1971)
 • prof. dr Jan Stock (∗1881, +1925)