Dziekanat

Stacjonarna obsługa studentów odbywa się codziennie w godzinach 8:00-15:00.

Bieżące informacje Dziekanatu umieszczone są na stronie Wydziału w zakładce Studenci.

Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Adres Dziekanatu:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 18
  tel. 12 617 2950 lub 12 617 2952
  e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH
tel. 12 617 29 62
D-10 19
e-mail: malarz@agh.edu.pl
plan dyżurów:
http://home.agh.edu.pl/malarz/timetable.html

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Matusiak
tel. 12 617 49 79
D-10 19
e-mail: Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl
godziny dyżurów:
Poniedziałek 12:00-13:00
Środa 10:00-11:00
Czwartek 10:00-11:00

Kierownik Dziekanatu
mgr Grażyna Waluś
tel. 12 617 29 50
D-10 18
e-mail: Grazyna.Walus@fis.agh.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Grzyb
tel. 12 617 49 81
D-10 18
e-mail: Elzbieta.Grzyb@fis.agh.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Hamerla
tel. 12 617 49 80
D-10 18
e-mail: Katarzyna.Hamerla@fis.agh.edu.pl

mgr Agnieszka Otrębska
tel. 12 617 29 52
D-10 18
e-mail: Agnieszka.Otrebska@fis.agh.edu.pl

Sekcja planowania i rozliczania zajęć

mgr inż. Anna Serafin
tel. 12 617 37 79
D-10 20
e-mail: Anna.Serafin@fis.agh.edu.pl

lic. Kamila Gawlik
tel. 12 617 47 23
D-10 20
e-mail: Kamila.Gawlik@fis.agh.edu.pl