Biuro Administracyjne

Sekretariat Dziekana

mgr Sylwia Wyszogrodzka, tel. 12 617 29 53, D-10 pok. 328

e-mail: wyszogrodzka@agh.edu.pl

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Beata Ryczek, tel. 12 617 29-85, D-10 pok.326

e-mail: beata@agh.edu.pl

 

Sprawy kadrowo-płacowe

mgr Agnieszka Dziok, tel. 12 617 29 51, D-10 pok.327

e-mail: Agnieszka.Dziok@agh.edu.pl

 

Dział umów naukowo-badawczych

mgr Agnieszka Stefanko, tel. 12 617 29 64, D-10 pok.323

e-mail: Agnieszka.Stefanko@fis.agh.edu.pl

 

mgr  inż. Iwona Florczyk, tel. 12 617 29 64, D-10 pok. 323

e-mail: Iwona.Florczyk@agh.edu.pl

 

 mgr inż. Monika Zdybał-Michalik, tel. 12 617 29 74, D-10 pok. 321A

e-mail: Zdybal-Michalik@fis.agh.edu.pl

 

 mgr Sylwia Czubkowska, tel. 12 617 29 34, D-10 pok. 20

e-mail: Sylwia.Czubkowska@fis.agh.edu.pl

 

Dział zaopatrzenia

 Jadwiga Kalinowska, tel. 12 617 29 70, D-10 pok. 324

e-mail: Jadwiga.Kalinowska@fis.agh.edu.pl

 

mgr Ilona Dulczewska, tel. 12 617 29 70, D-10 pok. 324

e-mail: dulczewska@agh.edu.pl

 

Patrycja Droździel-Włodarska, tel. 12 617 29 70, D-10 pok. 324

e-mail: drozdziel@agh.edu.pl

 

Dział gospodarki majątkowej  i obsługi technicznej

Joanna Mrozicka , tel. 12 617 30 13, D-10 pok. 322

e-mail: Joanna.Mrozicka@fis.agh.edu.pl

 

inż. Roman Bonczarowski, tel. 012 617 30 13, D-10 pok. 322

e-mail: bonczarowski@agh.edu.pl

inż. Roman Ogarek, tel. 12 617 57 33,  12 617 30 13, D-10 pok. 322

e-mail: rogarek@agh.edu.pl

 

Biuro Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana

adres biura Dziekana

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 327-328
tel. 12 617 2953
e-mail: Sekretariat@fis.agh.edu.pl

adres Dziekanatu

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 18
tel. 12 617 2950 lub 12 617 2952
e-mail: Dziekanat@fis.agh.edu.pl

  • Adresy e-mail pracowników dziekanatu można znaleźć na stronie Dziekanatu WFiIS.


adres do korespondencji

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków e-mail: Sekretariat@fis.agh.edu.pl

konto bankowe

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
88 1240 4533 1111 0010 1854 5411