Jakość kształcenia

Akredytacje posiadane przez Wydział

  • Uchwałą nr 731/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września 2019 (a wcześniej z dnia 22 września 2005 i ponownie 29 września 2011) kierunek "Fizyka Techniczna" prowadzony w WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał pozytywną ocenę programową. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2024/2025
  • Uchwałą nr 87/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 lutego 2022 (a wcześniej z dnia 4 września 2014) kierunek "Fizyka Medyczna" prowadzony w WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał pozytywną ocenę programową. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.
  • Uchwałą nr 80/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. kierunek "Informatyka Stosowana" prowadzony w WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał ocenę pozytywną. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2023/2024.
  • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 10 listopada 2001 (i ponownie 4 marca 2007) roku na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał akredytację na okres pięciu lat.
  • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.

Wyniki badań ankietowych studentów

 

Wyniki badań ankietowych pracowników

Wyniki badań ankietowych doktorantów

 

 

Raporty roczne

Badania ankietowe Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej - Centrum Karier AGH

Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia – dane kontaktowe