Bieżące informacje Dziekanatu

 

  • Stacjonarna obsługa studentów odbywa się codziennie w godz. 8:00-15:00.
  • Wszelkie sprawy kierowane do Dziekanatu poprzez adres mailowy (dziekanat@fis.agh.edu.pl) proszę, aby w temacie wiadomości miały identyfikator kierunku (FT, FM, IS, MNB, NM).
  • Mamy możliwość aktywowania kont dla naszych studentów w usłudze AGH G-Suite (Google). Niektórzy z Prowadzących zajęcia deklarują chęć korzystania z serwisów Google, np Classroom. Warto korzystać w tym celu z uczelnianych, a nie prywatnych kont użytkownika. Koordynatorem wydziałowym tej usługi jest dr inż. Bartłomiej Rachwał. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić ankietę zgłoszeniową. Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do dr inż. B. Rachwała.

komunikat z 1 marca 2023

Wybór tematów projektów dyplomowych i prac dyplomowych

Uruchomiony został moduł APD USOS przeznaczony do zgłaszania i wybierania tematów projektów dyplomowych (dawniej prace inżynierskie) oraz prac dyplomowych (dawniej prace magisterskie). Tematy prac będą zgłaszane sukcesywnie. Proszę śledzić pojawiające się tematy, alternatywą, którą rekomenduję, jest porozumienie się z potencjalnym Opiekunem i wybranie dedykowanego tematu.

Tematy można wybierać do dn.20.09.2023.

komunikat z 31 stycznia 2023

Zapisy na przedmioty ekonomiczne HES(E)

zapisy na przedmioty HES z bloku EKONOMICZNEGO (HES(E))dla studentów II stopnia FM (2 rok) oraz FM (1rok), FT (1rok), IS (1rok), MNB (3rok), NM(3rok) będą się odbywały poprzez system USOS  od 01.02.2023 (godz.8:00) do 06.02.2023 (godz.23:59). Do wyboru mają Państwo wyłącznie przedmioty widoczne w USOS.

Zapisy na przedmioty z bloku humanistyczno-społecznego (HES (H-S)) (od 21.02.2023 do 25.02.2023) oraz z bloku anglojęzycznego (od 17.02.2023 do 12.03.2023) będą odbywały się bezpośrednio z bazy UBPO (https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/).  W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się bezpośrednio z UBPO.

komunikat z 23 stycznia 2023

Semestralne Plany Zajęć (SPZ)

W oparciu o paragraf 8 RS, proszę o przygotowanie i przesłanie za pośrednictwem systemu ticketowego, w terminie od 30.01.2023 (godz.8:00) do 24.02.2023 (godz.23:59) semestralnego planu zajęć (SPZ) na semestr letni roku akademickiego 2022/2023. Przed wysłaniem SPZ należy:

  • sprawdzić czy w systemie USOS są już wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów przewidzianych planem studiów;
  • sprawdzić czy SPZ został przygotowany na odpowiednim formularzu (formularze dostępne są na stronie internetowej wydziału ;
  • usunąć wszystkie niepotrzebne tabele.

Wnioski przesłane po terminie tj. po 24.02.2023 godz.23:59 nie będą rozpatrywane.

Osoby wracające po urlopie powinny odnotować ten fakt na formularzu jednocześnie zamieszczając prośbę o wskazanie ewentualnych różnic programowych.

Osoby, które chcą odrabiać warunek, powinny ten fakt odnotować we wniosku (zamieszczenie odpowiedniej tabeli oraz prośba o naliczenie opłaty).

komunikat z 05 stycznia 2023

Przedmioty obieralne

Wszystkie osoby, które zgodnie z planem studiów mają dokonać wyboru przedmiotów obieralnych, są zobowiązane do dokonania takiego wyboru w systemie USOS w terminie od 10.01.2023 (godz. 8:00) do 15.01.2023 (godz. 23:59). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane drogą mailową.

komunikat z 04 stycznia 2023

Przepisywanie ocen

Wszyscy Studenci, którzy w nadchodzącym semestrze (lato 2022/2023) chcieliby uzyskać przepisanie ocen z:

  •  przedmiotów realizowanych na innych uczelniach, innych wydziałach lub innych kierunkach,
  •  wybranych form zajęć z przedmiotów realizowanych i niezaliczonych w poprzednich semestrach,

proszę o składanie stosownych podań do dnia 06 lutego 2023 do godz.23:59.

Wzory podań znajdują się na stronie wydziału (odpowiednio ad. 1 o uznanie punktów ECTS uzyskanych na zajęciach zaliczonych na innym kierunku studiów, Wydziale lub poza uczelnią oraz ad. 2 o przepisanie ocen z wybranych form zajęć).

Po uzupełnieniu odpowiedniego wzoru podania należy zwrócić się z prośbą o pisemną opinię do koordynatora przedmiotu. Koordynator ze swojego adresu mailowego (w domenie agh) przesyła bezpośrednio do dziekanatu (dziekanat@fis.agh.edu.pl) zaopiniowane pismo lub dostarcza je osobiście.

Brak opinii w sprawie przepisania oceny lub opinia przekazana po wyżej wymienionym terminie, będzie skutkować koniecznością uczestniczenia we wszystkich formach zajęć danego przedmiotu.

komunikat z 30 listopada 2022

 5. semestr Fizyki Technicznej oraz 5. semestr Nanoinżynierii Materiałów

W systemie UniTime uruchomione zostaną zapisy na bloki tematyczne do realizacji w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Zapisy będą trwać od 2 grudnia od godziny 9.00 do 9 grudnia do godziny 9.00. Wyboru przedmiotów w ramach bloków tematycznych należy dokonać zgodnie z informacją w bazie syllabus. Szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów została rozesłana drogą mailową.

Ewentualne problemy z zapisami należy zgłaszać Staroście roku, a problemy techniczne np. z zalogowaniem się do pomocy IT.

Studenci, którzy już wybierali przedmioty w ramach bloku, a następnie w ubiegłym roku akademickim przebywali na urlopie, powinni powtórnie dokonać wyboru.

komunikat z 20 czerwca 2022

4. semestr Informatyki Stosowanej

W systemie UniTime uruchomione zostały zapisy na bloki tematyczne do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Zapisy będą trwać od 21 czerwca od godziny 9.00 do 27 czerwca do godziny 9.00. Wyboru przedmiotów w ramach bloków tematycznych należy dokonać zgodnie z informacją w bazie syllabus. Szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów została rozesłana drogą mailową.

Ewentualne problemy z zapisami należy zgłaszać Staroście roku, a problemy techniczne np. z zalogowaniem się do pomocy IT.

Studenci, którzy już wybierali przedmioty w ramach bloku, a następnie w ubiegłym roku akademickim przebywali na urlopie, powinni powtórnie dokonać wyboru.