TAURUS - serwer kont Linux (obsługa pracowni studenckich, NFS, SSH)

Szanowni Państwo
 
Od 1 marca 2015 r. do obsługi zajęć dydaktycznych WFiIS wprowadzony został system Debian Linux o nazwie taurus.fis.agh.edu.pl , który zastąpił wycofywany z eksploatacji serwer fatcat.
 

 1.  Utworzenie kont użytkowników w systemie Taurus

  • Pracownicy i doktoranci: konta są zakładane przez administratora - ich przeznaczeniem jest obsługa zajęć dydaktycznych w pracowniach komputerowych WFiIS - stacje PC z systemem Linux, serwer zdalnego pulpitu Terminator.
  • Studenci: j. w., konta są zakładane dla grup studeckich przed rozpoczęciem zajęć (nazewnictwo analogiczne do systemów OES ErydanPegaz).
  • UWAGA: aby powstał katalog użytkownika, dostępny na komputerach PC i terminalach Linux pracowni komputerowych, należy zalogować się przynajmniej jeden raz zdalnie via SSH bezpośrednio na serwerze Taurus: 
   ssh login@taurus.fis.agh.edu.pl

 2. Aplikacje dostępne w systemie Taurus

  • dostęp zdalny SSH: jest możliwy na zasadach ogólnych dotyczących sieci AGH, także z obsługą tunelowania połączeń (m. in. SOCKS proxy).
  • serwis WWW: dostęp do stron domowych użytkowników systemu Taurus jest możliwy tylko z sieci lokalnej WFiIS (D-10, D-11, U-5). W pozostałych przypadkach za pomocą tunelowania połączeń via SSH (SOCKS proxy).
  • serwis SMTP:  istnieje wyłącznie możliwość wysyłania komunikatów lokalnie w obrębie serwera (mailx, pine) -- bez obsługi adresu zwrotnego taurus. Program pine można skonfigurować do obsługi zdalnych skrzynek IMAP.
  • aplikacje wykorzystywane do obsługi zajęć dydaktycznych:
  • Przypominamy, że aplikacje dostępne na komputerach PC Linux pracowni komputerowych są niezależne od ich odpowiedników zainstalowanych na systemach dostępnych zdalnie (TaurusTerminator) i należy ich używać w pierwszej kolejności.
  • Nowe aplikacje mogą zostać zainstalowane na prośbę prowadzących zajęcia -- z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem semestru.
  • Serwer jest systemem 64-bitowym -- uruchomienie aplikacji skompilowanych wcześniej jako 32-bitowe może wymagać rekompilacji kodu źródłowego.