Konta na serwerze Micro Focus OES 2018 ERYDAN (i Novell OES 2 ORION) -- logowanie w pracowniach komputerowych D-7/D-10 z systemem Windows

 

 


 • Pełny identyfikator konta użytkownika (login, username) zawiera informację o jego położeniu w drzewie systemu katalogowego NetIQ (d. Novell) eDirectory (LDAP) - tj. obiekt.kontener.organizacja.
 • Identyfikatory kont studentów mają strukturę: Xabcdefg.20YX.fis - gdzie Y i X - ostatnie dwie cyfry roku rozpoczęcia studiów, abcdefg - nazwisko (z wyjątkiem niejednoznacznych), 20YX - nazwa kontenera (rok rozpoczęcia studiów, np. 2021).
 • Ponieważ identyfikator organizacji fis jest traktowany jako domyślna wartość tzw. kontekstu LDAP, w praktyce przy logowaniu nie jest wymagany.
 • Student logujący się na stacji Windows w pracowni komputerowej powinien używać loginu w postaci: Xabcdefg.20YX
 • Doktorant logujący się na stacji Windows w pracowni komputerowej powinien używać loginu w postaci: abcdefg.drstud
 • Pracownik logujący się na stacji Windows w pracowni komputerowej powinien używać loginu w postaci: abcdefg.staff
 • Po włączeniu stacji PC w pracowni komputerowej należy:
  1. na ekranie  programu rozruchowego GRUB wybrać pozycję Windows ... (ostatnia na liście),
  2. na ekranie logowania Windows wybrać pozycję "Logowanie OES" albo (dawniej) "Logowanie Novell", wtedy powinna pojawić się ikona z piktogramem firmy Micro Focus () albo (dawniej) Novell (N),
  3. w formularzu "Zaloguj do sieci OES / Novell" należy wprowadzić odpowiedni login (patrz wyżej), hasło i potwierdzić (Enter lub »),
  4. o ile będzie to konieczne (bo np. pierwsza próba logowania się nie powiodła), to w oknie Client for OES / Novell Client, w zakładce Zaawansowane → eDirectory należy wprowadzić do każdego z trzech pól (Drzewo, Kontekst, Serwer) zawartość z menu rozwijalnego, dostępnego przy każdym z nich (odpowiednio: AGH_FIS, fis, adres IP serwera),
  5. Wybrać przycisk "Zaloguj".
 • Po zalogowaniu możliwa jest zmiana ustawień osobistych konta użytkownika, m. in. hasła. Można to zrobić za pomocą programu Client OES / Novell Services - w pasku zasobnika Windows → ("pokaż ukryte ikony") ikona albo Nprawy klawisz myszy
  (lub wcześniej uruchomić "C:\Program Files\Novell\Client\nwtray.exe").
  Hasło eDirectory można zmienić także w opcjach konta poczty GroupWise.
 • Przy połączeniach realizowanych za pomocą innych usług tj. poczty GroupWise, SFTP/SCP, CIFS należy stosować skróconą formę loginu tj.: Xabcdefg.