Oferty pracy

Konkursy dla nauczycieli akademickich

Serwis AGH

Oferty pracy w projektach NCN:

2023-03-15 Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Prof. Iwona Grabowska-Bołd poszukuje doktoranta do zaangażowania jako stypendysta w projekcie OPUS-19 NCN "Badania ultra-relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów oraz poszukiwanie nowej fizyki z użyciem twardych sond na LHC"

 • Okres pobierania stypendium:  6 miesięcy
 • Miesięczna kwota stypendium: 2500 zł
 • Termin składania ofert: 28 marca 2023

Szczegółowe informacje: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=193809
 

2023-02-13 Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Zatrudnienie w projekcie NAWA z Komponentą Badawczą NCN, rozpoczętym 1. października 2022 – „Rozwój nowatorskich detektorów o piko-sekundowej rozdzielczości czasowej” - asystent badawczy/asystentka badawcza. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Piotrzkowski

Projekt badawczy dotyczy rozwoju detektorów cząstek o niezwykle wysokiej rozdzielczości czasowej, który jest jednym z najgorętszych tematów zarówno w doświadczalnej fizyce cząstek elementarnych, jak i w najnowocześniejszej diagnostyce medycznej. Badania obejmą zaawansowane modelowanie procesu detekcji i jego weryfikację poprzez konfrontację wyników symulacji z pomiarami testowymi w laboratorium. Bardzo ważną częścią projektu jest rozwój nowatorskiej techniki wielokanałowej analizy przebiegów falowych w oparciu o Uczenie Maszynowe (ang. Machine Learning), we współpracy z Instytutem Informatyki AGH.

 • Okres pobierania wynagrodzenia: 5 miesięcy.
 • Miesięczna kwota wynagrodzenia: 4 000,00 zł brutto.
 • Termin składania ofert: 27 marca 2023, 23:59

Szczegółowe informacje: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=193514

 

Archiwum ofert:

2022-11-21 Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Dr hab. inż. Wojciech Tabiś, kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-21 ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do realizacji projektu badawczego: „Próba zrozumienia natury wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa poprzez jego wygaszanie” w Zespole Materiałów Magnetycznych i Nadprzewodzących, Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

 • Okres pobierania stypendium: 24 miesięcy
 • Miesięczna kwota stypendium: 1000 zł
 • Termin składania ofert: 19 grudnia 2022, 23:59

Szczegółowe informacje na https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=192683

2022-10-04 Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Prof. Iwona Grabowska-Bołd poszukuje doktoranta do zaangażowania jako stypendysta w projekcie OPUS-19 NCN "Badania ultra-relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów oraz poszukiwanie nowej fizyki z użyciem twardych sond na LHC"

 • Okres pobierania stypendium: maksymalnie 11 miesięcy.
 • Miesięczna kwota stypendium: 2000 zł
 • Termin składania ofert: 26 października 2022, 23:59

Szczegółowe informacje: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=192261