2023-03-11 Sukces naszych Studentek

Z wielką radością informujemy o kolejnych sukcesach naszych Studentek!

W rozstrzygniętym Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace i projekty dyplomowe (edycja 2022), w kategorii prac inżynierskich i magisterskich, nagrodzone zostały:

  • pani mgr inż. Anna Czubowicz – I miejsce za pracę magisterską pt. Przydatność druku 3D dla celów radioterapii (opiekun dr inż. Katarzyna Matusiak);
  • pani mgr inż. Julia Łepkowska – wyróżnienie za pracę magisterską pt. Wyświetlacze telefonów komórkowych jako dawkomierze w dozymetrii retrospektywnej.” (opiekun dr hab. inż. Aleksandra Jung);
  • pani inż. Dominika Portka – III miejsce za pracę inżynierską pt. Techniki radioterapeutyczne wykorzystywane w leczeniu wybranych nowotworów głowy i szyi.” (opiekun dr inż. Katarzyna Matusiak).

Pełną listę laureatów można zobaczyć na stronie PTN.

Laureatom oraz Opiekunom serdecznie gratulujemy!

2022-12-15 Czterosemestralne studia dla licencjatów na kierunku Fizyka Techniczna

Uchwałą nr 104/2022 Senat AGH w dniu 30 listopada ustalił program czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Fizyka Techniczna w ramach studiów stacjonarnych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pierwszy semestr tych studiów stanowi semestr wyrównawczy, dedykowany dla absolwentów studiów licencjackich i pozwala im na uzyskanie efektów uczenia w zakresie kompetencji inżynierskich.

Pierwsza rekrutacja na te studia odbędzie się latem 2023 roku.

2022-12-08 Nowy kierunek studiów: Computer Physics

Uchwałą nr 95/2022 Senat AGH w dniu 30 listopada ustalił program na nowym kierunku studiów Computer Physics. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej będzie odpowiadał za kształcenie na tym kierunku prowadzonym w całości w języku angielskim. 

Kierunek jest ofertą dla grupy maturzystów, pozwalającej im wybrać w czasie studiów dalszą ścieżkę rozwoju w kierunku fizyki lub informatyki. Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym wskazują, że na rynku pracy szczególnie poszukiwani są programiści mający kompetencje z innej dziedziny wiedzy niż sama informatyka. Ten dodatkowy zasób wiedzy (z fizyki) proponowany kierunek im dostarczy.

Pierwsza rekrutacja na studia na tym kierunku planowana jest na rok akademicki 2023/24. Wydział oferuje na tym kierunku 24 miejsca.