2022-12-15 Czterosemestralne studia dla licencjatów na kierunku Fizyka Techniczna

Uchwałą nr 104/2022 Senat AGH w dniu 30 listopada ustalił program czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Fizyka Techniczna w ramach studiów stacjonarnych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pierwszy semestr tych studiów stanowi semestr wyrównawczy, dedykowany dla absolwentów studiów licencjackich i pozwala im na uzyskanie efektów uczenia w zakresie kompetencji inżynierskich.

Pierwsza rekrutacja na te studia odbędzie się latem 2023 roku.