2022-12-08 Nowy kierunek studiów: Computer Physics

Uchwałą nr 95/2022 Senat AGH w dniu 30 listopada ustalił program na nowym kierunku studiów Computer Physics. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej będzie odpowiadał za kształcenie na tym kierunku prowadzonym w całości w języku angielskim. 

Kierunek jest ofertą dla grupy maturzystów, pozwalającej im wybrać w czasie studiów dalszą ścieżkę rozwoju w kierunku fizyki lub informatyki. Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym wskazują, że na rynku pracy szczególnie poszukiwani są programiści mający kompetencje z innej dziedziny wiedzy niż sama informatyka. Ten dodatkowy zasób wiedzy (z fizyki) proponowany kierunek im dostarczy.

Pierwsza rekrutacja na studia na tym kierunku planowana jest na rok akademicki 2023/24. Wydział oferuje na tym kierunku 24 miejsca.