• 2022-05-20 Sukces absolwentki kierunku Fizyka Medyczna

Z dumą informujemy, że nasza absolwentka mgr inż. Anna Czubowicz odebrała główną nagrodę w konkursie InnoDiament AGH. 

Celem konkursu jest wyłonienie spośród prac, które uzyskały wyróżnienie w bieżącej edycji konkursu „Diamenty AGH” i spełnią dodatkowe warunki, pracy o największym potencjale innowacyjności.

Jury konkursu, czyli Kapituła Diamentowych Laureatów, składa się z przynajmniej pięciu laureatów poprzednich edycji konkursu „Diamenty AGH”. Są to osoby związane zarówno z Uczelnią, jak i z firmami zewnętrznymi.

Nagrodzona praca „Przydatność druku 3D dla celów radioterapii” została przygotowana pod opieką dr inż. Katarzyny Matusiak.

Laureatce i Pani Promotor serdecznie gratulujemy.

 

2022-05-18 Sukces studentów z SKN Kerma

W dniu 12 maja 2022 roku, w trybie stacjonarnym w murach Akademii Górniczo-Hutniczej, odbyła się 59. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH. Podczas wydarzenia nasi studenci Karol Kamiński oraz Mariola Kukuła (członkowie SKN KERMA) wygłosili referat pt. „Analiza jakościowa mikroplastików w mikrospektroskopii Ramana" i zajęli I miejsce w Sekcji VI Inżynieria Materiałowa. Studentom i opiekunowi projektu gratulujemy!

Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.skn.agh.edu.pl/aktualnosci/59-hutnicza-konferencja-skn

2022-05-17 Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School

Szkoła Letnia - Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School - odbędzie się w formie ONLINE w dniach 11-29 lipca 2022. Ma ona na celu uzupełnienie edukacji i jest specjalnie skierowana do studentów fizyki i informatyki stosowanej zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Szkoła może być doskonałą okazją dla studentów myślących o rozpoczęciu badań w dziedzinie fizyki eksperymentalnej i komputerowej. Program Szkoły łączy w sobie uczestnictwo w szeregu wysokiej jakości wykładów i realizację indywidualnych projektów nadzorowanych przez wysoce kwalifikowanych wykładowców, którzy prowadzą badania naukowe we współpracy z renomowanymi zespołami międzynarodowymi.

Wszystkie wykłady będą wygłaszane online w pierwszym tygodniu Szkoły. W tym samym okresie będą zarezerwowane wydzielone przedziały czasowe na dyskusje z wykładowcami. Pozostała część Szkoły będzie poświęcona pracy nad indywidualnymi projektami. Każdy projekt będzie realizowany przez jedną osobę lub zespół składający się z dwóch studentów. Wszystkich studentów zapraszamy do zaprezentowania i omówienia swojej pracy podczas Sesji Seminaryjnych na zakończenie Szkoły. Wszystkie wykłady, dyskusje i prezentacje będą prowadzone w języku polskim.

Szczegóły dotyczące tematyki wykładów oraz zajęć praktycznych oraz formularz rejestracyjny dostępne są ze strony Szkoły <http://summer.fis.agh.edu.pl/> oraz w systemie indico <https://indico.fis.agh.edu.pl/event/128/registrations/13/>.

2022-05-14 Diamenty 2022 dla dra Ireneusza Bugańskiego

Polski Komitet Krystalograficzny przy PAN przyznał dr. inż. Ireneuszowi Bugańskiemu nagrodę Diamenty 2022 za za wyróżniającą się pracę dotyczącą krystalografii w kategorii krystalografia fizyczna.

Wyróżnioną pracą jest następująca publikacja: "Insight into the structure of decagonite – the extraterrestrial decagonal quasicrystal" opublikowana w IUCr Journal 8 (2021) 87-101, https://doi.org/10.1107/S2052252520015444.

2022-05-13 Stypendium START dla dra Ireneusza Bugańskiego

Dr inż. Ireneusz Bugański otrzymał stypendium w ramach programu START <https://www.fnp.org.pl/oferta/start/> finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Jest to roczne stypendium dla młodych naukowców, którzy nie przekroczyli 30 lat w chwili składania wniosku.

2022-04-19 Oferta pracy w projekcie OPUS NCN

Poszukiwany jest pracownik do projektu OPUS  NCN  prof. dr hab. inż. Iwony Grabowskiej-Bołd.
Adiunkt badawczy (1 etat) w projekcie OPUS-19 NCN "Badania ultra-relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów oraz poszukiwanie nowej fizyki z użyciem twardych sond na LHC"

  • Okres zatrudnienia: maksymalnie 24 miesięcy
  • Miesięczna kwota wynagrodzenia (brutto): 10 000 zł
  • Termin składania ofert: 15 czerwca 2022.

Szczegółowe informacje: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=190320

2021-11-05 Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału

Poprzednia wersja witryny WWW Wydziału jest nadal dostępna pod adresem: