Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

Wykaz ćwiczeń


Nr. Nazwa Opis ćwiczenia Instrukcja wykonania Zagadnienia opracowania danych
0 Opracowanie danych pomiarowych
1 Wahadło fizyczne Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
2 Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy Niepewność typu A
Wykres exp & krzywa teoretyczna
Histogram rozkładu błędów
5 Wahadło matematyczne
9 Swobodne spadanie Wykres & dopasowanie prostej
Porównanie z wart. tabelaryczną
11 Moduł Younga Niepewność typu B
Wykres & dopasowanie prostej
Przenoszenie niepewności
Porównanie z wart. tabelaryczną
12 Moduł sztywności Niepewność typu A
13 Współczynnik lepkości Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
Porównanie z wart. tabelaryczną
14 Wiskozymetr rotacyjny Porównanie z wart. tabelaryczną
22 Próżnia Wykres w skali logarytmicznej
Porównanie danych z prostą y = ax
25 Interferencja fal akustycznych Niepewność typu A
Wykres
Porównanie z wart. tabelaryczną
29 Fale podłużne w ciałach stałych
31 Modelowanie pola elektrycznego
32 Mostek Wheatstone'a Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
33 Kondensatory Wykres & ekstrapolacja
Porównanie z wielkością tabelaryczną
35 Elektroliza Niepewność typu B
Przenoszenie niepewności
Porównanie z wartością tabelaryczną
41 Busola stycznych Niepewność typu A i B
Przenoszenie niep. względnych
Porównanie z wart. tabelaryczną
43 Halotron
44 Indukcyjność wzajemna
45 Ładunek właściwy elektronu e/m
47 Magnesy
51 Współczynnik załamania ciał stałych Niepewność typu A i B
Prawo przenoszenia niepewności
52 Refraktometr Abbego Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
Porównanie z wart. tabelaryczną
53 Soczewki Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
Porównanie z wart. tabelaryczną
55 Prawo odbicia i załamania światła Wykres zwykły i zlinearyzowany
Dopasowanie do prostej y=ax
61 Drgania elektromagnetyczne obwodu LCR
71 Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej Wykres w skali liniowej i logarytm.
Niepewność typu A
73 Prawo Malusa Wykres
prawo przenoszenia niepewności
Porównanie z wart. teoretyczną
74 Polarymetr Niepewność typu A i B
Wykres & dopasowanie prostej
82 Efekt fotoelektryczny
83 Spektrometr optyczny
86 Laser półprzewodnikowy
87 Laser z podwojeniem częstotliwości
96 Dozymetria promieniowania gamma
101 Pomiar przekroju czynnego na zderzenia
102 Cząstki elementarne
103 Promieniowanie kosmiczne
113 Kriogenika
121 Termometr oporowy i termopara
122 Przerwa energetyczna w germanie
123 Dioda półprzewodnikowa
123* Warstwowe złącze półprzewodnikowe -świecące diody LED
126 Krawędź absorpcji
133 Element Peltiera
134 Ogniwo słoneczne