Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19UWAGA

Dnia 14 czerwca 2018 r.(czwartek) o godz. 10.00 będzie dodatkowy termin, w którym odrabiać można zajęcia laboratoryjne. Studentów chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o wpisywanie się na listę umieszczoną na stole w pracowni (naprzeciw wejścia) lub na tablicy ogłoszeń. Jednocześnie przypominam, że do odrabiania ćwiczeń będą dopuszczone tylko te osoby, które będą miały pisemne potwierdzenie zdanej części teoretycznej do odrabianego ćwiczenia (uzyskane wcześniej u prowadzącego zajęcia) oraz odręcznie napisany wstęp teoretyczny do ćwiczenia wraz z wydrukowanym protokołem ćwiczenia.


dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.