Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19


Aktualności:

OGŁOSZENIE

Dnia 31 maja 2017 r.(środa) o godz. 10.00 w s.303 bud.D10 będzie dodatkowy termin, w którym odrabiać można zajęcia laboratoryjne. Studentów chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o wpisywanie się (oraz numeru ćwiczenia i wydziału) na listę umieszczoną na stole w pracowni (naprzeciw wejścia) oraz na tablicy ogłoszeń (obok wejścia głównego na pracownię).

Jednocześnie przypominam, że do odrabiania ćwiczeń dopuszczone zostaną osoby, które będą miały pisemne potwierdzenie zdanej części teoretycznej do odrabianego ćwiczenia uzyskane wcześniej u prowadzącego zajęcia oraz odręcznie napisany wstęp teoretyczny do ćwiczenia wraz z protokołem ćwiczenia.

dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres zieba@fis.agh.edu.pl.