Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19Zajęcia na Pracowni Fizycznej rozpoczynają się od drugiego tygodnia semestru letniego, czyli od 5.03.2018
Wyjątek stanowią wydziały MN i FIS, które zaczynają w pierwszym tygodniu semestru letniegodr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.