Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19OGŁOSZENIE


UWAGA!

Z uwagi na Zarządzenie Rektora o dalszym zawieszeniu zajęć, laboratoria semestru letniego na Pracowni Fizycznej będą przesunięte o kolejne dwa tygodnie i wystartują ponownie 15.04.2020 w miejscu, w którym zostały przerwane .
Wyczerpany został tym samym cały "zapas" terminów i zajęcia zakończą się równo z końcem semestru

Wyjątek
stanowią grupy WEAIIB Aut. i Robotyka oraz WGGOŚ Inf. i Analiza Danych śr.17.10,
które zostaną poinformowane przez prowadzących zajęcia o formie rozpoczęcia i odrabiania zajęć


Gdyby sytuacja nadal się nie poprawiała, stosowna informacja pojawi się na stronie Pracowni Fizycznej.

dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.