Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19Zajęcia na Pracowni Fizycznej zaczynają się w semestrze letnim od drugiego tygodnia zajęć czyli od dnia 4.03.2019.
WYJĄTEK stanowią zajęcia dla wydziału Metali Nieżelaznych, które zaczynają się 27.02.2019
dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.