Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303
Kraków ul. Reymonta 19

Dodatkowy termin odrabiania pracowni


Aktualności:


Dnia 26 stycznia 2015 r.(poniedziałek) o godz.10.15 będzie dodatkowy termin, w którym odrabiać można zajęcia laboratoryjne. Studentów chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o wpisywanie się na listę umieszczoną na stole w pracowni (naprzeciw wejścia) oraz na tablicy ogloszeń (obok wejścia głównego na pracownię).
Jednocześnie przypominam, że do odrabiania ćwiczeń dopuszczone zostaną osoby, które będą miały pisemne potwierdzenie zdanej części teoretycznej do odrabianego ćwiczenia uzyskane wcześniej u prowadzącego zajęcia oraz odręcznie napisany wstęp teoretyczny do ćwiczenia wraz z protokołem ćwiczenia.

dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni

mgr inż. Piotr Panasiuk
realizacja strony

Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres zieba@fis.agh.edu.pl.