Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

Aktualne zalecenia Dziekanów z wydziałów:


WIET - 30.10.2020 Za zgodą Prorektora Łużnego, od dnia 31 października Laboratorium Fizyczne dla studentów WIET będzie miało formę zdalną.Proszę zgłaszać się mailowo do Prowadzących zajęcia celem informacji dot. numerów ćwiczeń do wykonania.


WEAIIB - Zgodnie z zarządzeniem Dziekana WEAIIB wszystkie zajęcia audytoryjne mają mieć do odwołania formę zdalną. Natomiast laboratoria pozostają (zgodnie z informacją Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Edyty Kucharskiej) bez zmian.


WGiG - Zgodnie z zarządzeniem Dziekana WGiG z dn.17.10.2020 zajęcia laboratoryjne od dnia 19.10.2020 mają formę stacjonarną zgodna z rozkładem Unitime. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się mailowo do Prowadzących, celem uzyskania szczegółowych informacji.


WEiP - Zgodnie z zarządzeniem Dziekana WEiP z dn.16.10.2020 zajęcia dla studntów wydziłu EiP mają formę zdalną. Proszę o zgłaszanie się mailowo do Prowadzących, celem uzyskania bardziej szczegółowych wskazówek


WGGOS - Zgodnie z zarządzeniem Dziekana WGGOS zajęcia laboratoryjne zostają wstrzymane i przełożone do realizacji w terminie późniejszym lub do wydania nowego rozporzadzenia


dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.