Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

OGŁOSZENIE

Jest już opis ćwiczenia 107 - miłej zabawy!

ZAPRASZAMY NA PRACOWNIĘ! i zajęcia przy aparaturze.
Zajęcia będą miały formę maratonów -tzn. 2 lub 3 ćwiczenia pod rząd.
Cała "sprawozdawczość" nadal będzie miała późniejszą formę zdalną.
Maratony planujemy w dniach 2-20 czerwca
Siłą rzeczy "stary" plan z numerami ćwiczeń traci aktualność - "aktualny" plan powinien
zawierać ćwiczenia już wykonane (stacjonarnie lub zdalnie) oraz te, które zostaną wykonane przy aparaturze - o tym do jakich ćwiczeń trzeba się bedzie przygotować poinformują Państwa
Prowadzący
Szczegółowe godziny maratonów podamy przez Prowadzących w grupach

Będziemy wszyscy musieli zachować standardy sanitarne - czekać na Państwa będą jednorazowe maseczki i rękawiczki
dostępne będą też środki do odkażania przyrządów i powierzchni stołów, a przyrządy z pracowni zostaną częściowo przeniesione na inne sale,
celem umożliwienia zachowania odpowiednich odległości


Wyjątek 1 - grupy WGG Budownictwo - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach
Wyjątek 2 - grupy WEAIB E - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach
Wyjątek 3 - grupy WEiP EO i ZE - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach
Wyjątek 4 - grupy WEiP/WIMIC TCh - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach
Wyjątek 5 - grupy WNG - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach
Wyjątek 6 - grupy WIMiR AiR- stosowne informacje odnośnie
zajeć i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzacy
Wyjątek 7 - grupy WGGIŚ G-IN i WGGOŚ GF - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach
Wyjątek 8 - Fizyka Techniczna WFIS - zajęcia combo w dniach 8,9,10 czerwca
Wyjątek 9 - grupy WIMIP i WIMIP/WIMIC- stosowne informacje odnośnie
zajeć i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzacy
Wyjątek 10 - grupy WEAIB MTM - stosowne informacje odnośnie zajeć
i sposobu zaliczenia pracowni przekażą Państwu Prowadzący w grupach


dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.