ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z DOZYMETRII

prowadzone na

Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH


 Lp.                   Tytuł skrót nazwy opiekun instrukcja

1 Dawkomierze termoluminescencyjne TLD dr inż. A. Jung teoria - plik PDF (250 kB)

ćwiczenie - plik PDF (390 kB)

2 Pomiar zawartości radonu RN dr inż. A. Jung plik PDF (750 kB)
3 Promieniowanie gamma PG dr inż. Z. Stęgowski instrukcja - plik PDF (317 kB)

pytania - plik PDF (55 kB)

4 Ciekłe scyntylatory CS dr inż.T. Kuc plik PDF (1.5 MB)
5 Dozymetria neutronów DN dr J. Ostachowicz plik PDF (29 kB)
6 Dozymetria promieniowania X LRtg dr inż. J. Ostachowicz plik PDF (1.9 MB)