C4 Przenoszenie ciepła


Demonstracje3. NAUKA O CIEPLE → C4 Przenoszenie ciepła

 

C4.1. Ciepło właściwe – kalorymetr lodowy [Więcej informacji]

C4.2. Ciepło właściwe – kalorymetr woskowy [Więcej informacji]

C4.3. Przewodnictwo cieplne metali – pręty Fe i Cu [Więcej informacji]

C4.4. Przewodnictwo cieplne gazu świetlnego [Więcej informacji]

C4.5. Przewodnictwo cieplne wody [Więcej informacji]

C4.6. Płomień nad metalową siatką [Więcej informacji]

C4.7. Radiometr Crookesa [Więcej informacji]

C4.8. Konwekcja – zasada działania centralnego ogrzewania [Więcej informacji]

C4.9. Konwekcja – wiatrak nad gorącą blachą [Więcej informacji]

C4.10. Promieniowanie – ogniskowanie podczerwieni (zwierciadła Picteta) [Więcej informacji]

C4.11. Porównanie zdolności emisyjnych różnych powierzchni [Więcej informacji]