C3 Teoria kinetyczna

Demonstracje3. NAUKA O CIEPLE → C3 Teoria kinetyczna

 

C3.1. Maxwellowski rozkład prędkości cząstek – „hałaśnica” [Więcej informacji]

C3.2. Ruchy Browna – zawiesina pod mikroskopem [Więcej informacji]

C3.3. Mechaniczny model gazu [Więcej informacji]

C3.4. Rozkład Gaussa – deska Galtona [Więcej informacji]

C3.5. Dyfuzja gazu – wzrost ciśnienia w doniczce pod kloszem szklanym [NIEDOSTĘPNE]

Pokaż więcej