C2 Rozszerzalność cieplna

Demonstracje3. NAUKA O CIEPLE → C2 Rozszerzalność cieplna

 

C2.1. Rozszerzalność cieplna gazów – termometr gazowy

C2.2. Rozszerzalność cieplna cieczy – kolba z kapilarą

C2.3. Rozszerzalność cieplna liniowa ciał stałych – pręt stalowy (dylatometr)

C2.4. Rozszerzalność cieplna liniowa ciał stałych – bimetal

C2.5. Rozszerzalność cieplna objętościowa ciał stałych

C2.6. Anomalna rozszerzalność cieplna gumy [PLANOWANA]

C2.7. Anomalna rozszerzalność cieplna żelaza [PLANOWANA]