C1 Pomiar temperatury

Demonstracje3. NAUKA O CIEPLE → C1 Pomiar temperatury

 

C1.1. Termometr gazowy

C1.2. Termometr cieczowy

C1.3. Termopara

C1.4. Pirometr optyczny

C1.5. Termometr ciekłokrystaliczny

C1.6. Termometr rezystancyjny