M1 Pomiary


Demonstracje1. MECHANIKA › M1 Pomiary

 

M1.1. Pomiar długości [Więcej informacji]

M1.2. Pomiar kąta [Więcej informacji]

M1.3. Pomiar masy [Więcej informacji]

M1.4. Pomiar czasu [Więcej informacji]

M1.5. Pomiar natężenia prądu [Więcej informacji]

M1.6. Pomiar objętości [Więcej informacji]

M1.7. Pomiar oświetlenia [Więcej informacji]

M1.8. Niepewności pomiarów: rozkład normalny (deska Galtona) [Więcej informacji]