Technika z elementami Informatyki

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania techniki z elementami wychowania komunikacyjnego na poziomie szkoły ogólnokształcącej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania techniki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni technicznej i wykorzystania pokazów zjawisk przyrodniczych w procesie nauczania.

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.
Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (technika)

Program studiów

Przedmiot

 

Prowadzący Liczba godzin. Liczba Punktów ECTS
Semestr 1      
Podstawy fizyki – wyk./ćw. Prof. dr hab. Janusz Wolny 20/20 E 13
Elementy matematyki - wyk./ćw. Dr Lucjan Pytlik 10/10 7
Laboratorium z fizyki I – lab. Prof. dr hab. Janusz Wolny 20 7
Wstęp do informatyki – wyk./lab. Dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10  
       
Semestr 2      
Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu – lab. Prof. dr hab. Janusz Wolny 18

6

Pracownia technik wytwarzania wyk./lab. Dr Elżbieta Mastalerz 5/15 E 7
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki – wyk./lab. Prof. dr hab. Kazimierz Jaracz 10/10 6
Dydaktyka techniki – wyk./ćw. Prof. dr hab. Kazimierz Jaracz 5/5 3
Metoda zintegrowanego nauczania – wyk. Prof. dr hab. Władysław Błasiak 9 3
Wykorzystanie komputera w nauczaniu – wyk./lab. Prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Konsultacje Dr Lucjan Pytlik 10  
       
Semestr 3      
Wychowanie komunikacyjne – wyk./lab. Dr Eżbieta Mastalerz 4/6 E 7
Materiałoznawstwo – wyk./ćw. Prof. dr hab. Kazimierz Jaracz
Dr Elżbieta Mastalerz
12/6

6

Podstawy techniki – wyk./lab. Prof. dr hab. Kazimierz Jaracz 10/10 7
Aktualne problemy w oświacie – wyk. Prof. dr hab. Janusz Wolny 15 3
Współczesne problemy pedagogiki
i metodyki wychowania
– wyk.
Dr Antoni Rumiński 10 3
Projektowanie komputerowe CAD – wyk./lab. Dr Lucjan Pytlik 5/5 4
Konsultacje Dr Lucjan Pytlik 10  
Praca dyplomowa   35 15
Seminarium dyplomowe Dr Lucjan Pytlik 15 E 5