Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe.


Zasady naboru:
Termin zgłoszeń: od 1  czerwca 2019 r.  do wyczerpania limitu miejsc 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie *
  • Kwestionariusz *
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  • Świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania
  • Zdjęcie (1 szt.)
  • potwierdzenie wpłaty (wpisowe – 100zł) dane do przelewu znajdują się tu

* druki można pobrać tu

 

Tryb zgłoszeń: Kolejność zgłoszeń

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków, ul. Reymonta 19

Pawilon D 10, Pokój 18

tel. 012 617 29 50, fax 012 634 00 10

e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

Osoba przyjmująca zgłoszenia: Grażyna Waluś, tel. 012 617 29 50

Komplet dokumentów można również przesłać pocztą na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

z dopiskiem: dziekanat, lub podyplomowe