Konto bankowe dla Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych

Kandydaci na rok 2021/2022

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PeKao S.A. Kraków
Nr:   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytułem: opłata za studia podyplomowe, kierunek, nr subkonta: 720 220 6200

 

Subkonto dla wpłacających z poprzedniego rocznika !!! - 720 220 6195Wysokość opłat: informacja o wysokości opłat za studia znajduje się tu