Konto bankowe dla Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych

Kandydaci na rok 2018/2019

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PeKao S.A. Kraków
Nr:   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytułem: opłata za studia podyplomowe, kierunek, nr subkonta: 720 220 6185

 

Subkonto dla wpłacających z poprzedniego rocznika !!! – 720 220 6175