Informatyka w szkole

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania informatyki w szkole podstawowej i średniej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawowa wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.
Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (informatyki ) 

Absolwenci uzyskują również zaświadczenie ukończenia kursu “Projektowanie i przygotowanie zajęć e-learningowych”.

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN LICZBA PUNKTÓW ECTS
Semestr 1
Wybrane zagadnienia z informatyki -wykł./lab. Dr Grażyna Krupińska 5/4 3
Technologie internetowe 1 – wykł./lab. Dr Antoni Dydejczyk 8/14 7
Edytory tekstu – wykł./lab. Dr Barbara Kawecka-Magiera 2/6 3
Języki programowania (Pascal) – wykł./lab. Dr Grażyna Krupińska 7/16 E 8
Szkolna sieć komputerowa – wykł./lab. Dr Antoni Dydejczyk 2/6 3
E-learning Mgr Beata Tworzewska
3/10 3
Konsultacje Dr Grażyna Krupińska 10
Semestr 2
Technologie internetowe 2 – wykł./lab. Dr Antoni Dydejczyk 8/14 E 8
Bazy danych – wykł./lab. Dr Antoni Dydejczyk 9/12 7
Prawo autorskie i ochrona danych – wykł./ćw. Dr Alicja Nowińska 2/6 3
Metodyka i dydaktyka informatyki – wykł./ćw. Mgr Anna Mieszkowska 4/12 4
Grafika komputerowa 1 – wykł./lab. Dr Piotr Gronek 3/4 3
Arkusze kalkulacyjne – wykł./lab. Dr Piotr Gronek 3/4 3
Pakiety specjalistyczne i edytory multimedialne  – wykł./lab. Dr Lucjan Pytlik 4/12 5
Konsultacje Dr Grażyna Krupińska 10
Semestr 3
Analiza pomiarów – wykł./lab. Prof. Janusz Wolny 2/6 3
Grafika komputerowa 2 – wykł./lab. Dr Piotr Gronek 5/10z 8
Języki programowania (Java) – wykł./lab. Dr Barbara Kawecka-Magiera 8/14 8
Wykorzystanie komputera w nauczaniu - wykł./lab. Prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania – wykł. Dr Antoni Rumiński 10 3
Aktualne problemy w oświacie – wykł. Prof. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Dr Grażyna Krupińska 10
Praca dyplomowa promotor 35 10
Seminarium dyplomowe Dr Grażyna Krupińska 15 E 5