Materiały do zajęć w roku akademickim 2019/2020

Materiały do zajęć prof Zbigniewa Kąkola – „Wykorzystanie komputera w nauczaniu”:

Materiały do zajęć mgr Marcina Miłkowskiego  -  „Prawo oświatowe”

Materiały do zajęć dr Marii Krystyny Szmigel – „Zewnętrzne systemy egzaminacyjne w Polsce i wykorzystanie egzaminów dla doskonalenia jakości kształcenia”

Materiały do zajęć mgr Marii Turczy – „Psychologiczne aspekty pracy dydaktycznej  i wychowawczej nauczyciela”

Materiały do zajęć dr. Antoniego Rumińskiego – „Współczesne  problemy pedagogiki i metodyki wychowania”