Ogłoszenia dotyczące zajęć w roku akademickim 2018/2019

DANE KONTAKTOWE DO OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW

PROWADZĄCY MODUŁ PRZEDMIOT ADRES
Marcin Miłkowski Aktualne problemy dydaktyczne i prawne Prawo oświatowe marcin@milkowski.biz
Krystyna Szmigiel Aktualne problemy dydaktyczne i prawne Zewnętrzny system egzaminacyjny w Polsce i wykorzystanie wyników egzaminów dla doskonalenia kształcenia krystyna.szmigel@oke.krakow.pl
Maria Turcza Aktualne problemy dydaktyczne i prawne Psychologiczne aspekty pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą mariaturcza@gmail.com
Zbigniew Kąkol   Wykorzystanie komputera w nauczaniu kakol@agh.edu.pl
Antoni Rumiński   Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania a.rumian@interia.pl