Poniżej znajdują się harmonogramy zajęć w roku 2017/2018 dla poszczególnych kierunków:

  • Fizyka z elementami informatyki semestr 1, semestr 2, semestr 3
  • Matematyka z elementami informatyki semestr 1, semestr 2, semestr 3
  • Chemia z elementami ochrony środowiska semestr 1, semestr 2, semestr 3
  • Informatyka w szkole semestr 1, semestr 2, semestr 3