Poniżej znajdują się harmonogramy zajęć w roku 2017/2018 dla poszczególnych kierunków:

UWAGA!!

Zamiana zajęć prof. Z. Kąkola (11/12 maja) z zajęciami dr Rumińskiego (18/19 maja)