Poniżej znajdują się harmonogramy zajęć w roku 2015/2016 dla poszczególnych kierunków: