Ogłoszenia dla uczestników studiów podyplomowych rok akademicki 2012/2013:

 

Obrona pracy końcowej dla kierunku

Chemia z elementami ochrony środowiska

odbędzie się

07 października 2013 (poniedziałek) od godz.15.00

oraz

08 października 2013 (wtorek) od godz.15.00

WAŻNE!!!

- Warunkiem przystąpienia do obrony jest przesłanie w formie elektronicznej pracy do opiekuna pracy do dnia 30 września 2013 (poniedziałek).

-  Osoby, które chcą przystąpić do obrony (w w/w terminach) proszone są o wpisywanie się na listę tak,  aby grupy zdające w poniedziałek i wtorek były równoliczne.

 

Obrona pracy końcowej dla kierunku

- Fizyka z elementami informatyki

oraz

- Przyroda

odbędzie się

25 września 2013 (środa) od godz.15.00

Pierwszy broni się kierunek „Przyroda”

 

WAŻNE!!!

- Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do obrony jest wniesienie całkowitej wpłaty za studia podyplomowe.

- Przesłanie w formie elektronicznej pracy do opiekuna pracy do dnia 23 września 2013 (poniedziałek)