Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Od 1 czerwca 2014 trwa rekrutacja na rok akademicki 2014/15

Szczegóły w zakładce rekrutacja

UWAGA!!! Istnieje jeszcze możliwość zapisów i składania dokumentów.

WAŻNE!!! W roku akademickim 2014/2015 zostały uruchomione następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • przyroda

Osoby, które już złożyły dokumenty proszone są o sprawdzanie na bieżąco informacji dotyczącej harmonogramów zajęć (w zakładce 2014/2015), które pojawią się wkrótce.

Ostateczna decyzja o otwarciu kierunku „technika z elementami informatyki” uzależniona jest od ilości zgłoszeń.

Pierwszy zjazd dla wszystkich niżej wymienionych kierunków
10/11 października 2014 (piątek/sobota)
C H E M I A z elementami ochrony środowiska
zajęcia rozpoczynają się
o godzinie 14.30,
w sali 18 (Kawiory), parter
FIZYKA z elementami informatyki
MATEMATYKA z elementami informatyki
PRZYRODA
zajęcia rozpoczynają się
o godzinie 14.30,
w sali A , I piętro
INFORMATYKA w szkole
zajęcia rozpoczynają się
o godzinie 14.00
w sali 225 , II piętro


Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

   

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • technika z elementami informatyki
 • przyroda
 •  

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od października do września podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00).
Opłata wynosi 3900 złotych (wpłaty w ratach). Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia pierwszego semestru.