Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

 

Informacja dla uczestników

Studów Podyplomowych 20015/16

 

W roku akademickim 2015/16 zostają uruchomione kierunki:

-        Chemia z elementami ochrony środowiska
-        Fizyka z elementami informatyki
-        Matematyka z elementami informatyki
-        Technika z elementami informatyki
-        *

Pierwszy zjazd  dla wszystkich kierunków odbędzie się  –  16/17 października 2015

 

Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną umieszczone na stronie www.fis.agh.edu.pl

zakładka  „Harmonogramy 2015/16“  pod koniec września.

 

*- Istnieje możliwość uruchomienia  kierunków :
- Przyroda
- Informatyka w szkole

pod warunkiem przekroczenia  minimalnej liczby kandydatów.

 


Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

     

  • fizyka z elementami informatyki
  • matematyka z elementami informatyki
  • chemia z elementami ochrony środowiska
  • informatyka w szkole
  • technika z elementami informatyki
  • przyroda
  •  

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od października do września podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00).
Opłata wynosi 3900 złotych (wpłaty w ratach). Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia pierwszego semestru.