Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

W roku akademickim 2014/2015 zostały uruchomione następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • przyroda

Osoby, które już złożyły dokumenty proszone są o sprawdzanie na bieżąco informacji dotyczącej harmonogramów zajęć (w zakładce 2014/2015).


Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

   

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • technika z elementami informatyki
 • przyroda
 •  

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od października do września podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00).
Opłata wynosi 3900 złotych (wpłaty w ratach). Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia pierwszego semestru.