Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Janusz Wolny
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Paweł Armatys
Dyrektor Administracyjny
dr inż. Marek Ciechanowski

Zakresy obowiązków Prodziekanów

Strona główna Wydziału