Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-10-09 Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualne

Szanowni Państwo,
Na prośbę Rzecznika Praw Studenta r hab. inż. Manueli Reben przekazuję zaproszenie do udziału w ankiecie

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych", na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/ molestowaniem seksualnym, jak i tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij poniższy link: Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek, studentów, doktorantek i doktorantów na uczelniach


2018-03-15 Obrona pracy doktorskiej p P. Stanisza [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


2018-03-05 Wykłady z Advanced Quantum Mechanics [więcej] go


2018-02-18 st. I, sem. 2: stypendia Fundacji ABB im. J. Dormanna [więcej] go


2018-02-17 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2018-02-12 Stypendium dla magistrantów w ramach projektu Homing [więcej] go


Strona główna Wydziału