Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Jakość kształcenia

Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia – dane kontaktowe

 • dr hab. inż. Krzysztof Malarz,
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej;
  paw. D-10, pok. 6;
  tel. 12 617 2992; e-mail: Krzysztof.Malarz@fis.agh.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dane kontaktowe

 • dr inż. Waldemar Tokarz,
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego;
  paw. C-2, pok. 203;
  tel. 12 617 2902; e-mail: Waldemar.Tokarz@fis.agh.edu.pl


Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia – dane kontaktowe

 • dr hab. inż. Jakub Haberko,
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej;
  paw. D-10, pok. 316a;
  tel. 12 617 4158; e-mail: Jakub.Haberko@fis.agh.edu.pl


Przedstawiciel Wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran


Skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. inż. Tomasz Chwiej
 • dr inż. Joanna Dudała
 • dr Joanna Fiedor
 • dr inż. Piotr Gronek
 • dr hab. inż. Jakub Haberko
 • inż. Michał Kud
 • dr inż. Katarzyna Matusiak - przewodnicząca
 • dr inż. Radosław Strzałka
 • prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
 • dr inż. Przemysław Wachniew
 • mgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz
 • stud. Anna Nowak
 • stud. Dominik Ostrogórski
 • stud. Kinga Zasiadczyk


Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski - przewodniczący
 • dr inż. Grażyna Krupińska
 • dr hab. Zenon Matuszak
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień
 • mgr inż. Aleksandra Wandzilak
 • stud. Damian Płóciennik


Zadania realizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Audytu Dydaktycznego


Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 9 zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.


Akredytacje posiadane przez Wydział

 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 września 2005 (i ponownie 29 września 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017/2018.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.
 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2008 r. WFiIS AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Fizyka Medyczna.
 • Kierunek Fizyka Medyczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 otrzymał pozytywną ocenę programową do roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwałą nr 560/2002 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2002 r. AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Informatyka Stosowana.
 • Uchwałą nr 80/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "informatyka stosowana" prowadzonym na WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę "pozytywną". Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni". Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2023/2024.


Zestawy pytań ankietowych


Wyniki badań ankietowych studentów


Wyniki badań ankietowych doktorantów


Wyniki badań ankietowych pracowników


Raporty roczneBadania ankietowe Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej - Centrum Karier AGHFormularzeStrona główna Wydziału