Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Jakość kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dane kontaktowe

 • dr hab. inż. Jakub Cieślak,
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki;
  paw.D-10, pok. 116;
  tel. 12 617 4155; e-mail: Jakub.Cieslak@fis.agh.edu.pl


Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia – dane kontaktowe

 • dr inż. Jakub Haberko,
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej;
  paw. D-10, pok. 316a;
  tel. 12 617 4158; e-mail: Jakub.Haberko@fis.agh.edu.pl


Przedstawiciel Wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran


Skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Květoslava Burda
 • prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
 • dr inż. Joanna Dudała
 • dr inż. Jakub Haberko
 • dr inż. Katarzyna Matusiak
 • dr inż. Jarosław Nęcki
 • dr inż. Przemysław Wachniew
 • dr inż. Tomasz Chwiej
 • dr inż. Piotr Gronek
 • mgr inż. Radosław Strzałka
 • inż. Mikołaj Gralczyk
 • inż. Wojciech Kusa
 • inż. Joanna Wańczyk


Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień
 • dr hab. Zenon Matuszak
 • dr inż. Krzysztof Malarz
 • mgr inż. Aleksandra Wandzilak
 • inż. Aleksandra Maczel


Zadania realizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Audytu Dydaktycznego


Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 9 zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.


Akredytacje posiadane przez Wydział

 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 września 2005 (i ponownie 29 września 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017/2018.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.
 • Kierunek Fizyka Medyczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 otrzymał pozytywną ocenę programową do roku akademickiego 2019/2020.
 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2008 r. WFiIS AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Fizyka Medyczna.


Zestawy pytań ankietowych


Wyniki badań ankietowych studentów


Wyniki badań ankietowych doktorantów


Wyniki badań ankietowych pracowników


Raport rocznyFormularze


Strona główna Wydziału