Department - 2019

2019/05/27 11:30, D-10/312
Prof. Laurent Chaput (Lab. d’Energetique et de Mecanique Theorique et Applique, Universite de Lorraine, Nancy)
Ab initio calculation of thermal conductivity and machine learning.


2019/05/20 11:30, D-10/312
mgr inż. Adrian Wit
Modelowanie stochastycznych substytutów kostnych o zadanych właściwościach mechanicznych.


2019/05/06 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
System zapewnienia jakości kształcenia - podsumowanie i kilka osobistych refleksji.


2019/04/01 11:30, D-10/312
Spotkanie organizacyjne.


2019/03/25 11:30, D-10/312
dr inż. Kamil Kutorsiński
Badania i rozwój w ABB.


2019/03/04 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Sebastian Wroński
Badanie procesów odkształcenia materiałów polikrystalicznych jedno- i wielofazowych w aspekcie ich mikrostruktury oraz charakterystyk mechanicznych.


2019/02/25 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha
Główne idee mojej habilitacji.


2019/01/21 11:30, D-10/312
dr hab. Jacek Nizioł
Spektroskopia impedancyjna w badaniach materiałów.


2019/01/07 11:30, D-10/312
Spotkanie katedralne.