Department - 2018

2018/12/10 11:20, D-10/312
Imieniny prof. Wiesławy Sikory.
Godz. 12:00, D-11/18 obrona pracy doktorskiej mgr inż. Macieja Chodynia.


2018/12/03 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Zięba
Fizyczne podstawy zmian w układzie SI.


2018/11/26 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Nietypowe cechy struktury elektronowej a silny efekt termoelektryczny. Sprawozdanie z konferencji “100 years of Ioffe Institute” w Sankt Petersburgu.


2018/10/22 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Buganski
Aperiodic 2018 - struktury aperiodyczne z kwazikryształami w tle.


2018/10/08 11:30, D-10/312
Zebranie inauugurujące nowy rok akademicki


2018/06/18 11:30, D-10/312
mgr Joanna Śmietańska
Makromolekularne struktury modulowane: rozwiązanie i udokładnianie struktury kryształu białkowego z dziewięciokrotną współmierną modulacją.


2018/05/28 11:30, D-10/312
prof. Krzysztof Wierzbanowski
Materiały ultra-drobnoziarniste, własności i zastosowania.


2018/05/28 11:30, D-10/312
mgr inż. Kinga Jasiewicz
Teoretyczne badania nadprzewodzących stopów o wysokiej entropii.


2018/05/07 11:30, D-10/312
mgr Roma Wirecka
Układ hybrydowy ferryt cynkowy/P3HT; synteza, charakterystyka, zastosowanie.


2018/04/09 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Buganski
Doktoranta podróż sentymentalna przez Japonię, czyli co nowego w kwazikryształach.


2018/03/26 11:30, D-10/312
Spotkanie świąteczne.


2018/03/19 11:30, D-10/312
mgr Adrian Oponowicz
Analiza jakościowa i ilosciowa różnych typów soli cynku za pomocą sond fluorescencyjnych.


2018/03/05 11:30, D-10/312
mgr inż. Daniel Wojtas
Korozja metali biodegradowalnych, przeznaczonych na stenty kardiologiczne.


2018/02/26 11:30, D-10/312
Spotkanie inaugurujące semestr letni.


2018/01/22 11:30, D-10/312
dr inż. Paweł Hottowy (Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
Budowa zaawansowanego implantu dla niewidzących: badania podstawowe i wyzwania techniczne.


2018/01/08 11:30, D-10/312
mgr inż. Sylwia Gołąb
Struktura elektronowa, nadprzewodnictwo i sprzężenie spin-orbita w materiałach z rodziny ABi2.