Department - 2016

2016/12/12 11:30, D-10/312
dr inz. Maciej Śniechowski
International Conference on Synthetic Metals (ICSM2016) - wrażenia z Państwa Środka.


2016/12/05 11:30, D-10/312
Spotkanie imieninowe


2016/11/21 11:30, D-10/312
mgr inz. Jakub Kaminski
Komputerowa symulacja własności mechanicznych tkanki kostnej na podstawie biomechanicznego modelu kości w oparciu o pomiary mikrotomograficzne kości zwierzęcych


2016/11/14 11:30, D-10/312
mgr inz. Michał Rybski
Tworzenie molekuł mionowych helu i wodoru


2016/11/07 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
“XXV International Materials Research Congress”, Cancun, Meksyk


2016/10/17 11:30, D-10/312
mgr inz. Tomasz Kozik
Algorytmy stadne – inspiracje, sformułowania i zastosowania


2016/10/10 11:30, D-11/18
dr Le Dac Tuyen
Photonic crystals: Properties and Applications


2016/09/26 11:30, D-10/312
Spotkanie powakacyjne


2016/06/20 11:30, D-10/312
Spotkanie przedwakacyjne


2016/06/06 11:30, D-10/312
Wojciech Płonka, FQS Poland
Dynamika Molekularna, DFT – szerokie zastosowanie metod w modelowaniu molekularnym


2016/05/30 11:30, D-10/312
mgr Ireneusz Bugański
Statystyczny model kwazikryształów ikozaedrycznych w kulturze japońskiej


2016/05/09 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Galeria postaci tworzących naszą Katedrę (Zakład) od roku 1973 do teraz


2016/04/01 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
25 lat fizyki polimerów w KFMS


2016/04/01 11:30, D-10/312
mgr inż. Kinga Jasiewicz
Nadprzewodnictwo w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej


2016/03/14 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański
Naprężenia, dyfrakcja i Oxford


2016/03/07 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Złote makarony a polaryzacja światła


2016/02/29 11:30, D-10/312
dr inż. Mariusz Jędrychowski
Modelowanie rekrystalizacji w metalach polikrystalicznych


2016/01/18 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Anizotropowe własności tytanu oraz
reminiscencje z konferencji MECA SENS 8, Grenoble, 2015


2016/01/11 11:30, D-10/312
dr inż. Radosław Strzałka
Kwazikryształy z WFiIS na konferencjach ECM29 i Aperiodic 2015