Department - 2015

2015/12/21 11:30, D-10/312
Spotkanie wigilijne.


2015/12/07 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba
Aktualne problemy metrologii. Refleksje po konferencji XXI World Congress IMEKO, Praga, 30.IX-4.X.2015


2015/11/30 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Krótki zarys historii Studenckiego Koła Naukowego Fizyków na naszym Wydziale


2015/11/16 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Bugański
Nowa metoda obliczania poprawki fononowej i fazonowej w kwazikryształach


2015/11/09 11:30, D-10/312
dr inż. Bartłomiej Wiendlocha
XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa Karpacz 2015 oraz nadprzewodnictwo w PbTe domieszkowanym Tl


2015/10/19 11:30, D-10/312
mgr. inż. Tomasz Kozik
Modelowanie struktury obszarów krystalicznych systemu PANI/CSA za pomocą algorytmów genetycznych


2015/10/12 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Moja przygoda z PANI/CSA, czyli o trochę niestandardowej krystalografii


2015/06/15 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
Trzy lata laboratorium mikrotomografii


2015/06/08 11:30, D-10/312
mgr inż. Maciej Chodyń
Uogólniony zbiór Penrose’a


2015/06/01 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Krótki zarys historii Fizyki oraz Wydziału Fizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej


2015/05/11 11:30, D-10/312
dr inż. Kamil Kutorasiński
Najnowsze dokonania teoretyczne w badaniach nowych materiałów termoelektrycznych - wyniki własne


2015/04/20 11:30, D-10/312
dr inż. Arkadiusz Kupczak
Nauka w ochronie dziedzictwa kultury


2015/04/13 11:30, D-10/312
mgr inz. Jakub Kaminski
Modelowanie anizotropii uśrednionych własności mechanicznych tkanki kostnej


2015/03/16 11:30, D-10/312
dr Jacek Nizioł
Refleksje na temat konferencji ICFPAM 2014, Graz (16th International
Conference on Transparent Optical Networks)


2015/03/09 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
MRS Fall Meeting 2014 - wrażenia z konferencji