Department - 2014

2014/06/09 11:30, D-10/312
dr Tomasz Wydro
Symetria konforemna w przejściach fazowych


2014/06/02 11:30, D-10/312
dr inż. Roman Wawszczak
Aalto?, czyli “Nanomechanics under the Northen Lights”, Helsinki, luty-kwiecień 2014


2014/05/05 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Propagacja światła w metamateriałach - kryształy fotoniczne i warstwy antyrefleksyjne


2014/04/07 11:30, D-10/312
dr inż. Marcin Wroński
Modyfikacja mikrostruktury metali w procesie walcowania asymetrycznego


2014/03/31 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
30 lat minęło… - garść wspomnień


2014/03/03 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Baczmański
Konferencja THERMEC’2013 w Las Vegas (Sin City)


2014/01/27 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Badania transportu elektronów w złożonych stopach półprzewodnikowych - relacja z konferencji MRS-Boston & ECT-Noordwijk


2014/01/20 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Relacja z konferencji XIPS’ 2013