Department - 2013

2013/12/02 11:30, D-10/312
dr hab. Andrzej Bernasik
Zastosowanie wiązki klasterów argonu do profilowania głębokościowego polimerów metodą spektroskopii fotoelektronów


2013/10/21 11:30, D-10/312
mgr inż. Mateusz Marzec
Oddziaływania dipol-dipol pomiędzy cienką warstwą polimerową, a zmodyfikowanym podłożem metalicznym


2013/10/14 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania kryształów molekularnych


2013/10/07 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Relacja z konferencji MECA SENS 7


2013/06/10 11:30, D-10/312
Dr Laurent Chaput (Invited Professor)
Ab-initio calculation of lattice thermal conductivity


2013/06/03 11:30, D-10/312
mgr inż. Mariusz Jędrychowski
Relacja z konferencji “Recrystallization and Grain Growth V”


2013/05/20 11:30, D-10/312
mgr inż. Piotr Zwoleński
Fizyka Judo


2013/05/13 11:30, D-10/312
prof. Janusz Toboła
Projekt międzynarodowy “Accelerated Metallurgy”
inż. Kinga Jasiewicz
Stopy o wysokiej entropii konfiguracyjnej (HEA)


2013/05/06 11:30, D-10/312
mgr inż. Maciej Chodyń
Obliczanie czynnika strukturalnego dla uogólnionego zbioru Penrose’a


2013/04/15 11:30, D-10/312
mgr inż. Arkadiusz Kupczak
Moment Bezwładności - analiza obrotów klastrów na przykładzie Mg(BH4)2


2013/03/18 11:30, D-10/312
mgr inż. Jakub Kamiński
Modelowanie struktury i właściwości sprężystych kości gąbczastej - ciąg dalszy


2013/03/04 11:30, D-10/312
mgr inż. Krzysztof Janc
Metodologia wyznaczania właściwości sprężystych kości gąbczastej


2013/01/14 11:30, D-10/312
dr inż. Maciej Śniechowski oraz dr inż. Jacek Nizioł
DNA nie tylko dla biologów


2013/01/07 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Szwajcaria - fotonika, góry i przyroda