Department - 2011

2011/12/05 11:30, D-10/312
mgr inż. Konrad Piwowarczyk


2011/11/28 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk


2011/10/10 11:30, D-10/312
mgr inż. Radosław Strzałka
Kwazikryształy o symetrii ikozaedrycznej - struktura i obraz dyfrakcyjny


2011/06/20 11:30, D-10/312
dr inż. Mirosław Wróbel
Bliźniakowanie mechaniczne kryształów RSC


2011/06/13 11:30, D-10/312
mgr inż. Arkadiusz Kupczak
Prezentacja strony www KFMS


2011/05/30 11:30, D-10/312
mgr inż. Mariusz Jędrychowski
Doświadczalne i komputerowe badanie procesów rekrystalizacji w metalach
o strukturze heksagonalnej


2011/05/16 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Andrzej Zięba
PTF - organizacja fizyków polskich


2011/04/11 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Wiesława Sikora
Symmetry approach to evacuation scenarios