Wolny Janusz

wolny.jpg

Activities

  • Kierownik Katedry Fizyki Materii Skondensowanej - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej;
  • Członek Polskiej Akademii Nauk; Wydział Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych; Komitet Krystalografii

Papers

Teaching (in Polish)