2008

Journals

 • J. Cieślak and S. M. Dubiel, Simultaneous Analysis of Several Mossbauer Spectra, Acta Phys. Pol A 114 (2008) 1691-1705;
 • J. Cieślak, M. Reissner, W. Steiner and S. M. Dubiel, On the magnetism of the sigma-phase Fe-Cr alloys, Phys. Status Solidi-A 205 (2008) 1794-1799;
 • J. Cieślak, M. Reissner, S. M. Dubiel, J. Wernisch and W. Steiner, Influence of composition and annealing conditions on the site-occupation in the sigma-phase of Fe-Cr and Fe-V systems, J. Alloy Comp. 460 (2008) 20-25;
 • J. Cieślak, J. Tobola, S. M. Dubiel, S. Kaprzyk, W. Steiner and M. Reissner, Electronic structure of a sigma-FeCr compound, J. Phys-Condens. Mat. 20 (2008) art. no. 235234;
 • K. Dziedzic-Kocurek, J. Stanek and K. Burda, Dynamics of iron in Fe-porphyrin aggregates studied by X-ray absorption and Mossbauer spectroscopy, Hyperfine Interact. 185 (2008) 87-93;
 • K. Burda, Mossbauer spectroscopy in studies of photosynthesis, Hyperfine Interact. 182 (2008) 45-53;
 • K. Matusiak, M. Wasilewska-Radwańska and A. Stępien, Dynamic heart phantom for the quality control of SPECT equipment, Phys. Medica: Eur J Med Phys 24 (2008) 112-116;
 • H. Figiel, Ł. Gondek, B. Dubiel, F. Ciura, J. Chmist and A. Czyrska-Filemonowicz, Correlation between the real Co particle size distributions and the magnetic properties of GMR Cu-10Co alloy, J. Magnet. Magnet. Mat. 320 (2008) 2022-2029;
 • G. Krolczyk, K. Gil, D.  Zurowski, A. Jung and P. J. Thor, The vagal afferents discharge and myoelectrical activity in the gastric hyperalgesia model in rats, J. Physiol. Pharmacol. 59 (2008) 707-716;

Books/ Book Chapters

 • M. de Odrowąż Piramowicz, R.Bock, A.Orzechowska, K.Strzałka and K.Burda “Binding sites of cadmium ions within Photosystem II” in “14th International Congress on Photosynthesis” (eds. Allen, J.F.; Gantt, E.; Golbeck, J.H.; Osmond, B.) 2008, ISBN: 978-1-4020-6707-5;  Sec 3, Chapter 18, 305-308;
 • K Burda, M.A.Schöttler, A.Orzechowska, J.Kruk, K. Strzałka and R.Bock “Regulatory function of cytochrome b559 in photosystem II” in “14th International Congress on Photosynthesis” (eds. Allen, J.F.; Gantt, E.; Golbeck, J.H.; Osmond, B.) 2008, ISBN: 978-1-4020-6707-5;  Sec 5, Chapter 4, 567-571;
 • A.Orzechowska, R.Bock, M. de Odrowąż Piramowicz, K.Strzałka and K.Burda “Cu2+ binding sites in PSII” in “14th International Congress on Photosynthesis” (eds. Allen, J.F.; Gantt, E.; Golbeck, J.H.; Osmond, B.) 2008, ISBN: 978-1-4020-6707-5;  Sec 5, Chapter 25, 661-664;
 • H. Figiel, A. Kołodziejczyk, A. Paja “Wstęp do fizyki metali, cz.1: Elektronowa Teoria Metali” Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008;
 • M. Wasilewska-Radwańska “Obrazowanie radioizotopowe - medycyna nuklearna” w “Inżyniera biomedyczna - księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” (red. R. Tadeusiewicz) Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, ISBN 978-83-7464-168-5, pp. 37-42, Kraków 2008;
 • H. Figiel, J. Haduch, M. Pasowicz “Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe”  w “Inżyniera biomedyczna - księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” (red. R. Tadeusiewicz) Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, ISBN 978-83-7464-168-5, pp. 40-51, Kraków 2008;
 • M. Wasilewska-Radwańska “Terapia radioizotopowa, radiochirurgia” w “Inżyniera biomedyczna - księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” (red. R. Tadeusiewicz) Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, ISBN 978-83-7464-168-5, pp. 223-225, Kraków 2008;
 • K. Burda “Modelowanie organizmów żywych” w “Inżynieria Biomedyczna - księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” (red. R.Tadeusiewicz) AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008,  CD, str. 487-493;
 • K. Burda “Fotosynteza „lekiem” na wszystko?” w “Inżynieria Biomedyczna - księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” (red.  R.Tadeusiewicz) AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, CD, str. 551-559;
 • A. Hałas, M. de Odrowąż-Piramowicz i A. Orzechowska “Dlaczego warto podglądać fotosyntezę” w “Inżynieria Biomedyczna - księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” (red.  R. Tadeusiewicz) AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, CD, str. 560-564, wersja drukowana 225-229;

Others

 • A. Jung, Rola praktyk studenckich w procesie kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica 14 (2008)  58-60;
 • K. Matusiak, Fizyka Medyczna, Inowacyjny start Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ISSN 1898-5009, 4 (2008) 8-9;
 • H. Figiel “Najnowsze odkrycia nowych materiałów do magazynowania i wytwarzania wodoru dla potrzeb transportu” Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych,  3 (2008) 19-20;