Ph.D. Theses

 • 2019
mgr inż. Karol Borkowski
Analysis and correction of errors in diffusion tensor imaging due to gradient inhomogeneity”
supervisor: dr hab. Artur Krzyżak

mgr inż. Agnieszka Dróżdż
“Wykorzystanie zaawansowanych metod spektroskopowych do badania wpływu nanocząstek tlenków żelaza na organizmy żywe”
supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej, prof AGH
auxiliary supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak


 • 2017
mgr inż. Krzysztof Kłodowski
“Development of the b-matrix spatial distribution diffusion tensor imaging with applications in porous media and soft tissue imaging”.
supervisor: prof. dr hab. H. Figiel


 • 2016
mgr inż. Dominika Augustyńska
“The influence of selected carotenoids on mesomorphic phase behaviour of model membranes”
supervisor: prof. dr hab. K. Strzałka

mgr inż. Artur Surówka
“Development of analytical approaches for molecular and fully quantitative elemental micro-imaging of brain tissue with X-ray and infrared radiation”
supervisor: dr hab. inż. M. Szczerbowska-Boruchowska


 • 2015
mgr inż. Iwona Habina
“Badania organizacji i aktywności izolowanych błon fotosyntetycznych modyfikowanych nanocząsteczkami tlenków tytanu i wielościennymi nanorurkami węglowymi”
supervisor: prof. dr hab. Květoslava Burda

mgr inż. Aleksandra Wandzilak
“Selected chemical elements as potential indicators of cancerous brain tissue”
supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

mgr inż. Bartosz Proniewski
“Nadprzewodzące cewki nadawczo-odbiorcze do niskopolowego systemu obrazowania magnetyczno-rezonansowego”
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

mgr Michał Sarna
“Melanin granules modify nanomechanical properties of melanoma cells and inhibit invasive abilities of cells”
supervisor: prof. dr hab. Květoslava Burda

mgr inż. Magdalena Jabłońska
“Parametryzacja danych czynnościowych pochodzących z retrospektywnego obrazowania magnetyczno-rezonansowego serca w opisie mysich modeli schorzeń układu krążenia”
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel
auxiliary supervisor: dr Tomasz Skórka


 • 2014

mgr inż. Agnieszka Hałas
“Dynamics of nanostructuctural organiztion and activity of photosynthetic systems of type II”
supervisor: prof. dr hab. K. Burda

mgr inż. Paweł Wróbel
“Development of Integrated Measurement Control/Data Processing Algorithms and Interfering Effects Reduction Methods for X-Ray Fluorescence Confocal Microscopy”
supervisor: dr hab. inż. D. Węgrzynek

mgr inż. Agnieszka Jamrozik
“Badanie fizykochemicznych własności funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych oraz ich oddziaływanie z wybranymi układami biologicznymi”
supervisor: prof. dr hab. K. Burda


 • 2013

mgr Magdalena Kaczmarska
“Badanie fizyko-chemicznych właściwości erytrocytów zdrowych i zmienionych chorobowo”
supervisor: dr hab. K. Burda

mgr inż. Joanna Świebocka-Więk
“Analiza efektywności wybranych algorytmów redukcji szumu w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym”
supervisor: prof. dr hab. H. Figiel


 • 2012

mgr inż. Mateusz Czyżycki
“Monte Carlo simulation of quantitative 2D and 3D elemental imaging with X-ray fluorescence microspectroscopy”

supervisor: prof dr hab. inż. M. Lankosz


 • 2011

mgr inż. Antoni Żywczak
“Własności fizyczne stopów Ti45 Zr38 Ni17-x Mx (M=Co, Fe, Mn) i Ti48 Zr7 Fe18 oraz ich wodorków”
supervisor: prof. dr hab. H. Figiel

mgr Nivas Babu Selvaraj
“Thermal analysis and neutron imaging studies of the metal hydride storage tank”
supervisor:  prof. dr hab. H.  Figiel

mgr inż. Kamil Kisielewicz
“Optymalizacja ochrony radiologicznej w radiologii zabiegowej”
supervisor: dr hab. M. Wasilewska-Radwańska

mgr Beata Ostachowicz
“Zastosowanie zjawiska całkowitego odbicia promieniowania X w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz


 • 2009

mgr inż. Marzena Kastyak
“Chemical characterization and imaging of creatine deposists in human central nervous system tissue with infrared and X-Ray fluorescence spectromicroscopy”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz and prof. K. Gough

mgr Aleksandra Orzechowska
“Investigations of the electron transfer in photosynthetic reaction centers of type Q”
supervisor: dr hab. K.Burda

mgr Marzena Lipińska
“Studies of Photosynthetic Reaction Centers Activity under Stress Conditions”
supervisor: dr hab. K.Burda

mgr inż. Katarzyna Matusiak
“Optymalizacja dawki promieniowania jonizującego w diagnostyce serca”
supervisor: dr hab. M. Wasilewska-Radwańska


 • 2007

mgr inż. Urszula Jeleń
“Development and verification of a high-precision dose calculation algorithm for IMRT treatment planning”
supervisor: dr hab. M. Wasilewska-Radwańska


 • 2006

mgr inż. Piotr Zachariasz
“Wpływ wodoru na właściwości fizyczne związków RMn2 o strukturze typu heksagonalnej fazy Lavesa”
supervisor: prof. dr hab. H. Figiel

mgr inż. Aneta Sawow
“Badanie eksperymentalne i modelowanie komputerowe propagacji światła w strukturach tkanko-podobnych”
supervisor: dr hab. M. Wasilewska-Radwańska