M.Sc. Theses 2018

  Beliczyńska Alicja
  “Porównanie wybranych właściwości detektorów MTS-N, MTS-6 i MTS-7”
  supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak

  Blachliński Grzegorz
  “Analiza wybranych parametrów obrazowania tomograficznego z wykorzystaniem skanera DeskCAT”
  supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak

  Wandas Karolina
  “Optymalizacja procedury kalibracji detektorów termoluminescencyjnych”
  supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak

  Pasieka-Mazur Karolina
  “Wpływ nanocząstek żelaza na zmiany pierwiastkowe w wątrobie”
  supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak

  Celeban Angelika
  “Techniki obrazowania kurczliwości mięśnia sercowego metodą GSPECT i echokardiografią”
  supervisor: prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska

  Kaczmarczyk Aneta
  “Kontrola jakości wybranych urządzeń stosowanych w medycznej diagnostyce obrazowej z użyciem promieniowania jonizującego”
  supervisor: prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska

  Gonet Katarzyna
  “Wpływ składu diety ketogenicznej na zmiany w hipokampalnej akumulacji metali – badania metodą rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej”
  supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej

  Rosmus Tomasz
  “Analiza wywołanych dietą ketogeniczną zmian w hipokampalnej akumulacji kreatyny – badania z wykorzystaniem mikrospektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera”
  supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej

  Pyzik Katarzyna
  “Analiza pierwiastkowa plynów z cyst i tkanki nowotworów jajnika metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i całkowitego odbicia promieniowania X”
  supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

  Różycki Paweł
  “Spektroskopia fluorescencyjna w środowiskach optycznie nieprzezroczystych”
  supervisor: dr hab. Zenon Matuszak

  Grześkowiak Katarzyna
  “Charakterystyka zanieczyszczeń pyłowych powietrza pobranych w Krakowie”
  supervisor: dr inż. Lucyna Samek

  Koza Monika
  “Hormeza w biologii”
  supervisor: dr hab. Renata Szymańska

  Stefańska Anna
  “Wykorzystanie termoobrazowania do oceny stanu uwodnienia wybranych ekotypów Arabidopsis thaliana”
  supervisor: dr Aleksandra Orzechowska