M.Sc. Theses 2016

  Agata Warecka
  “Analiza molekularna wybranych tkanek nowotworów jajnika z zastosowaniem metody FTIR”
  supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

  Tomasz Tylek
  “Eliminacja efektów matrycy i efektów geometrycznych w metodzie fluorescencji rentgenowskiej z zastosowaniem odbicia promieniowania X”
  supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

  Sławomir Bała
  “Obrazowanie akumulacji tytanu w wybranych narządach wewnętrznych szczura metodą micro-XRF”
  supervisor: dr inż. P. Wróbel

  Jakub Kotlarczyk
  “Anomalia pierwiastkowe formacji hipokampa towarzyszące prenatalnym zaburzeniom rozwoju mózgu – badania z wykorzystaniem rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej”
  supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

  Aneta Patora
  “Porównanie wybranych własności klasycznych i cienkościennych detektorów MCP-N”
  supervisor: dr inż. K. Matusiak

  Magdalena Włodarz
  “Zależność poziomu metali w roślinach hiperakumulujących od miejsca ich występowania”
  supervisor: dr B. Ostachowicz

  Michał Woźniak
  “Ocena wpływu diety ketogenicznej na stan chemiczny żelaza we krwi szczurów normalnych i doświadczających drgawek padaczkowych”
  supervisor: dr hab. inż. J. Cieślak

  Patrycja Dec
  “Ocena zmienności składu pierwiastkowego i biomolekularnego wybranych narządów wywołanej przezczaszkową elektrostymulacją mózgu zwierząt otyłych”
  supervisor: dr B. Ostachowicz

  Paulina Michoń
  “Modelowanie wpływu transportu tlenu na efektywność terapii fotodynamicznej II-go rodzaju”
  supervisor: dr hab. Z. Matuszak

  Agata Migdał
  “Analiza fraktalna wybranych skórnych zmian pigmentacyjnych”
  supervisor: dr hab. Z. Matuszak

  Marta Pałczyńska
  “Analiza zmian pierwiastkowych zachodzących w czasie postnatalnego rozwoju mózgu – badania z wykorzystaniem rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej”
  supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

  Urszula Pawłowska
  “Wpływ kwasu Omega3 na własności fizyko-chemiczne erytrocytów”
  supervisor: prof. dr hab. K. Burda

  Aleksandra Kubicka (WEAIiIB, AGH)
  “Termoobrazowanie w badaniu odpowiedzi roślin na stres wodny”
  supervisor: dr A. Orzechowska