M.Sc. Theses 2016

Agata Warecka
“Analiza molekularna wybranych tkanek nowotworów jajnika z zastosowaniem metody FTIR”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

Tomasz Tylek
“Eliminacja efektów matrycy i efektów geometrycznych w metodzie fluorescencji rentgenowskiej z zastosowaniem odbicia promieniowania X”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

Sławomir Bała
“Obrazowanie akumulacji tytanu w wybranych narządach wewnętrznych szczura metodą micro-XRF”
supervisor: dr inż. P. Wróbel

Jakub Kotlarczyk
“Anomalia pierwiastkowe formacji hipokampa towarzyszące prenatalnym zaburzeniom rozwoju mózgu – badania z wykorzystaniem rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej”
supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

Aneta Patora
“Porównanie wybranych własności klasycznych i cienkościennych detektorów MCP-N”
supervisor: dr inż. K. Matusiak

Magdalena Włodarz
“Zależność poziomu metali w roślinach hiperakumulujących od miejsca ich występowania”
supervisor: dr B. Ostachowicz

Michał Woźniak
“Ocena wpływu diety ketogenicznej na stan chemiczny żelaza we krwi szczurów normalnych i doświadczających drgawek padaczkowych”
supervisor: dr hab. inż. J. Cieślak

Patrycja Dec
“Ocena zmienności składu pierwiastkowego i biomolekularnego wybranych narządów wywołanej przezczaszkową elektrostymulacją mózgu zwierząt otyłych”
supervisor: dr B. Ostachowicz

Paulina Michoń
“Modelowanie wpływu transportu tlenu na efektywność terapii fotodynamicznej II-go rodzaju”
supervisor: dr hab. Z. Matuszak

Agata Migdał
“Analiza fraktalna wybranych skórnych zmian pigmentacyjnych”
supervisor: dr hab. Z. Matuszak

Marta Pałczyńska
“Analiza zmian pierwiastkowych zachodzących w czasie postnatalnego rozwoju mózgu – badania z wykorzystaniem rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej”
supervisor: dr hab. J. Chwiej

Urszula Pawłowska
“Wpływ kwasu Omega3 na własności fizyko-chemiczne erytrocytów”
supervisor: prof. dr hab. K. Burda

Aleksandra Kubicka (WEAIiIB, AGH)
“Termoobrazowanie w badaniu odpowiedzi roślin na stres wodny”
supervisor: dr A. Orzechowska