M.Sc. Theses 2015

  Agnieszka Patulska
  “Mechanizmy neuroprotekcyjnego działania diety ketogenicznej w pilokarpinowym modelu drgawek. Zmiany pierwiastkowe formacji hipokampa analizowane przy użyciu rentgenowskiej mikroskopii.”
  supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej

  Kinga Wełnogórska
  “Weryfikacja dozymetryczna planów leczenia w technikach IMRT oraz VMAT”
  supervisor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska

  Małgorzata Zięba
  Wpływ temperatury na stabilność pracy detektorów MCP-N”
  supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak

  Magdalena Klasa
  Analiza mozliwosci zastosowań sekwencji impulsowych systemu “Cirrus 0.2 Open””
  supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

  Marta Kordulska
  Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe wybranych owoców”
  supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

  Anna Krak
  Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe implantów kostnych z domieszką nanocząstek magnetycznych”
  supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

  Ewa Ogrodowicz
  Analiza śladowa pierwiastków powiązanych z etiopatogenezą depresji w surowicy krwi szczurów z wykorzystaniem metody całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego.”
  supervisor: dr Beata Ostachowicz

  Kaja Drogosz
  Rentgenowska mikroskopia fluorescencyjna w obrazowaniu pigmentów malarskich”
  supervisor: dr inż. Paweł Wróbel

  Mariusz Garb
  Badanie składu zanieczyszczeń pyłowych powietrza pobranych w Krakowie”
  supervisor: dr inż. Lucyna Samek

  Ewelina Gadzała
  Wpływ środowiska reakcji na zmiany energetyczne w obrębie fotosyntetycznych centrów reakcji typu II”
  supervisor: dr Aleksandra Orzechowska