M.Sc. Theses 2015

Agnieszka Patulska
“Mechanizmy neuroprotekcyjnego działania diety ketogenicznej w pilokarpinowym modelu drgawek. Zmiany pierwiastkowe formacji hipokampa analizowane przy użyciu rentgenowskiej mikroskopii.”
supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej

Kinga Wełnogórska
“Weryfikacja dozymetryczna planów leczenia w technikach IMRT oraz VMAT”
supervisor: dr hab. inż. Marta Wasilewska-Radwańska

Małgorzata Zięba
Wpływ temperatury na stabilność pracy detektorów MCP-N”
supervisor: dr inż. Katarzyna Matusiak

Magdalena Klasa
Analiza mozliwosci zastosowań sekwencji impulsowych systemu “Cirrus 0.2 Open”"
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

Marta Kordulska
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe wybranych owoców”
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

Anna Krak
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe implantów kostnych z domieszką nanocząstek magnetycznych”
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

Ewa Ogrodowicz
Analiza śladowa pierwiastków powiązanych z etiopatogenezą depresji w surowicy krwi szczurów z wykorzystaniem metody całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego.”
supervisor: dr Beata Ostachowicz

Kaja Drogosz
Rentgenowska mikroskopia fluorescencyjna w obrazowaniu pigmentów malarskich”
supervisor: dr inż. Paweł Wróbel

Mariusz Garb
Badanie składu zanieczyszczeń pyłowych powietrza pobranych w Krakowie”
supervisor: dr inż. Lucyna Samek

Ewelina Gadzała
Wpływ środowiska reakcji na zmiany energetyczne w obrębie fotosyntetycznych centrów reakcji typu II”
supervisor: dr Aleksandra Orzechowska