M.Sc. Theses 2014

Eliza Borkowska
Stabilność bakteryjnych kompleksów antenowych w obecności endogennych i egzogennych przeciwutleniaczy”
supervisor: dr Joanna Fiedor

Kamil Cepuch
Wpływ diety na stan chemiczny żelaza we krwi”
supervisor: dr hab. inż. Jakub Cieślak

Wiktor Komenda
Zastosowanie detektorów termoluminescyjnych do weryfikacji konformalnych planów leczenia w radioterapii”
supervisor: dr inż. Aleksandra Jung

Agnieszka Skoczeń
Wpływ diety ketogenicznej na wywołane drgawkami epileptycznymi zmiany w hipokampalnej akumulacji biomolekuł – badania metodą mikrospektroskopii FTIR”
supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej

Magdalena Tazbir
Wpływ nanocząstek tlenku tytanu na stabilność erytrocytów.”
supervisor: prof. dr hab. Kvetoslava Burda

Zofia Bąk
Zastosowanie metody całkowitego odbicia promieniowania X do analizy składu pierwiastkowego hodowli komórkowych”
supervisor: dr Beata Ostachowicz

Kamil Jaśko
“Szacowanie wpływu na zdrowie ludzi ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza”
supervisor: dr inż. Lucyna Samek

Agnieszka Kostanowicz
Badania właściwości wybranych środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym”
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

Daniel Wenz
Konstrukacja cewki nadawczo-odbiorczej do obrazowania łokcia w systemie “Cirrus 2 Open”
supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel