M.Sc. Theses 2014

  Eliza Borkowska
  Stabilność bakteryjnych kompleksów antenowych w obecności endogennych i egzogennych przeciwutleniaczy”
  supervisor: dr Joanna Fiedor

  Kamil Cepuch
  Wpływ diety na stan chemiczny żelaza we krwi”
  supervisor: dr hab. inż. Jakub Cieślak

  Wiktor Komenda
  Zastosowanie detektorów termoluminescyjnych do weryfikacji konformalnych planów leczenia w radioterapii”
  supervisor: dr inż. Aleksandra Jung

  Agnieszka Skoczeń
  Wpływ diety ketogenicznej na wywołane drgawkami epileptycznymi zmiany w hipokampalnej akumulacji biomolekuł – badania metodą mikrospektroskopii FTIR”
  supervisor: dr hab. inż. Joanna Chwiej

  Magdalena Tazbir
  Wpływ nanocząstek tlenku tytanu na stabilność erytrocytów.”
  supervisor: prof. dr hab. Kvetoslava Burda

  Zofia Bąk
  Zastosowanie metody całkowitego odbicia promieniowania X do analizy składu pierwiastkowego hodowli komórkowych”
  supervisor: dr Beata Ostachowicz

  Kamil Jaśko
  “Szacowanie wpływu na zdrowie ludzi ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza”
  supervisor: dr inż. Lucyna Samek

  Agnieszka Kostanowicz
  Badania właściwości wybranych środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym”
  supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel

  Daniel Wenz
  Konstrukacja cewki nadawczo-odbiorczej do obrazowania łokcia w systemie “Cirrus 2 Open”
  supervisor: prof. dr hab. Henryk Figiel